پیشرفت در فناوری در اختیار پژوهش‌های بنیادی است

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دانش و خرد به‌صورت نامریی حضور می‌یابد اما کارهای درست و شایسته از آن حاصل و پشتیبانی می‌شود. زیرساخت جامعه سالم، ایجاد فناوری‌های مفید و زیست سازگار، محیط‌زیست پایدار، اقتصاد پویا و رضایت‌مندی جامعه، آرامش و همزیستی انسانی و سبک زندگی مطلوب بستگی به بهره‌برداری از دانش و خرد دارد. حضور نیروی انسانی دانا و کشف علمی دست اول پدیده‌ها و فتح مرزهای جدید علم موجب ایجاد ضمیر دانش در جامعه می‌شود. پژوهش‌های بنیادی سرمایه‌ علم هستند. مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی سرچشمه‌های علم هستند. امروزه این سخن بیش از هر زمان دیگری حقیقت دارد که نبض پیشرفت در فناوری در اختیار پژوهش‌های بنیادی است. کشوری که در علوم بنیادی به دیگر کشورها متکی باشد در صنعت به کندی پیشرفت خواهد کرد و در تجارت ملی و جهانی موقعیت ضعیفی خواهد داشت، صرف نظر از اینکه مهارت‌های حرفه‌ای و مکانیکی آن چقدر باشد. ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای اینکه دولت پژوهش‌های صنعتی را تقویت کند حمایت از پژوهش‌های بنیادی و پرورش استعدادهای علمی است. یکی از ویژگی‌های علوم بنیادی این است که می‌تواند از راه‌های فراوان و مختلفی پیشرفت کند و زمینه را برای رشد فناوری‌های برتر فراهم سازد. در همه‌ زمینه‌های علمی، فنی و اجتماعی مهم‌ترین عامل محدودکننده عامل انسانی است. بسته به اینکه چه تعداد دانشمندان تراز اول در فلان رشته داشته باشیم، پیشرفت ما در آن زمینه‌ها تند یا کند خواهد بود. چگونه می‌توان سرمایه‌ علمی کشور را زیاد کرد؟ نخست، باید دانشمندان بسیاری اعم از مرد و زن را پرورش دهیم. مسئولیت این افراد آن است که دانش‌های جدید را ابداع کنند تا راه‌های گوناگون برای اهداف کاربردی و فناوری در آینده گشایش یابد تا افراد جامعه از شغل مناسب برخوردار باشند. پس آینده‌ علم در این سرزمین در گرو سیاست آموزشی ما خواهد بود. همیشه در طول تاریخ، علم کنز مخفی بوده است و مستقیماً به پول و ثروت کلان همراه نبوده است بلکه علم به فرایندهای مختلفی تبدیل می‌شود و این فرایندها و حدواسط‌ها به رفاه زندگی، منزلت، آبادی، عزت، قدرت، ثروت عادلانه و تجارت حلال، سلامت منتهی می‌شود. علم سال‌ها از فناوری جلوتر است و آنی تبدیل به فناوری و کاربرد نمی‌شود. بعید است یک کشف علمی پایه، فوری به بازار برسد و تبدیل به ثروت مادی شود بلکه زمان لازم دارد تا با دیگر فرایندها و تجربه‌ها ترکیب شود و به تعبیری دگردیسی یابد تا محصول پایدار و ارزشمند خود را بنا نهد. در خاتمه پیام این نوشته این است برای ساخت کشوری آباد و پیشرفته می‌بایست دانش و خرد همراه با حضور نیروی انسانی توانا در تمامی روزنه‌های کشور رسوخ و چرخش نماید و بدون پژوهش و دانش تصمیم نگیریم و به دنبال فناوری‌هایی باشیم که چرخه دانش را طی کرده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advances in technology are at the heart of fundamental research

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Advances in technology are at the heart of fundamental researchKnowledge and intellect are invisible, but good and proper work is obtained and supported. The infrastructure of a healthy society, the creation of useful and environmentally-friendly technologies, a sustainable environment, a dynamic economy and a society's satisfaction, peace and coexistence, and a desirable lifestyle depend on the exploitation of knowledge and wisdom. The presence of knowledgeable human resources and the first-hand scientific discovery of phenomena and the conquest of the new frontiers of science will create a sense of knowledge in society. Fundamental research is the capital of science. Schools, universities, and science and research centers are the sources of science. More than ever, it's true that the pace of technological advancement is at the heart of basic research. A country that depends on other countries in fundamental sciences will slowly advance in industry, and will have a weak position in national and global trade, regardless of how professional and mechanical it is. The easiest and most effective way to strengthen the state of industrial research is to support fundamental research and the development of scientific talent. One of the features of the fundamental sciences is that it can progress in many ways and create the ground for the growth of superior technologies. In all scientific, technical and social fields, the main factor is limiting the human factor. Depending on the number of first-level scientists in the field, our progress in these areas will be rapid or slow. How can the scientific capital of the country be increased? First, we must raise many scholars and scientists, both male and female. The responsibility of these people is to devise new knowledge in order to open up diverse ways for future invention of technologies and so that people in the community have the suitable and right job. So the future of science in this land depends on our educational policy. It has always been hidden in the history of science, and it has not been directly related to just money, but science has become a process of many processes, and these processes and mediators are about the prosperity of life, dignity, wealth, power, fair and lawful wealth, Halal trade, Health. Science has been ahead of technology for many years, and instantaneous technology is not being used. It is unlikely that a scientific discovery will reach the immediate foundation of the market and become material wealth, but it will take time to combine with other processes and experiences and transform it into a sustainable and worthwhile product. At the end of the message, this is to build a developed country, knowledge and wisdom, with the presence of mighty manpower in all parts of the country and we should seek the technologies that bring the knowledge cycle to life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words