نقش ابزار دقیق پیشرفته اندازه­گیری در توسعه علمی و غرور ملی

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ابزارها و تجهیزات پیشرفته و نوین برای فعال نمودن کشف­های جدید بنیادی و افزایش بهره­وری علمی ضروری می­باشند. در قرن نوزدهم، محققان برای تأمین لوازم و ابزار­های اندازه­گیری علمی خود بیشتر به نیکوکاران و سازمان­های خصوصی روی آوردند و آنطور دولت­ها حامی علمی در دانشگاه­ها نبودند اما در قرن بیستم دولت­ها به علم تا حدودی آشنا شدند و برای دانشگاه­ها و تهیه تجهیزات علمی سرمایه­گذاری نمودند. علم مانند نیروهای نامرئی است و توسط هر کس دیده و فهمیده نمی­شود اما علم؛ پایه اصلی پیشرفت، سلامت، ایمنی و قدرت برای جامعه وهر کشور است. هر کسی که برای توسعه این قوای نامرئی به­نام علم سرمایه­گذاری نماید، بعد از زمانی محصول دیدنی و قابل دیدن و فهمیدن از آن زایش شده که منفعت بسیار و ارزش افزوده فراوان دارد. بنابراین سرمایه­گذاری برای علم موجب زایش فناوری­ها و صنایع پر درآمد خواهد شد اما همین علم ضایعات و ضررهای محیط زیستی فناوری­های ناهنجار و صنایع آلاینده را هم کنترل می­نماید. برای نمونه، همین موضوع فعلی کشور و سایر کشورها در خصوص ویروس کرونای جدید به­عنوان بیماری نوظهور علاوه بر شجاعت، جوانمردی و ایثار­های متخصصین، نیاز به شناخت ، علم و روش­های تشخیصی پزشکی پیشرفته­تر دارد. یکی از پارامترهای اصلی پیشرفت علم داشتن ابزار و دستگاه­های دقیق و پیشرفته اندازه­گیری است. کشورهای پیشرو در علم، پیشرو در داشتن ابزار دقیق اندازه­گیری هستند. لذا ضروری است که برای داشتن چنین ابزارهایی سرمایه­گذاری نمود. سرمایه­گذاری برای توسعه ابزار دقیق در دانشگاه­ها به­طور معمول شامل انواع مختلفی از هزینه­ها می­باشد. از جمله موارد به شرح زیر است: هزینه نمودن برای ساخت ابزار دقیق بر مبنای دانش موجود و توسعه پیشرفتگی آن با همکاری با محققان هزینه مستقیم برای خرید ابزار دقیق و اجزای آن که دارای قابلیت­های پیشرفته یا منحصربه­فرد باشد یکپارچه نمودن دستگاه­های مختلف و یا اجزای آن برای پیشرفته نمودن اندازه­گیری­های دقیق و بیشتر کارآمد نمودن ابزاری آن ایجاد آزمایشگاه­های مرکزی و یا ملی و یا منطقه­ای و یا یکپارچه نمودن بعضی از آزمایشگاه­ها با همدیگر نگهداری وبهره­برداری از ابزارهای موجود در آزمایشگاه­های تحقیقاتی و بازسازی و بروز نمودن قطعات جدید و پیشرفته­تر نمودن آنها ایجاد سیستم­های خدمات­رسانی و تعمیر، تولید قطعات یدکی و روزآمد نمودن دستگاه­های اندازه­گیری موضوع مهم دیگری که قابل ذکر است، توان ابزار دقیق هر کشور معادلات سیاسی آن کشور را تغییر می­دهد. اگر در منطقه ابزارهای جدید پیشرفته دقیق برای اندازه­گیری باشد اما در ایران بزرگ این ابزارهای علمی نباشد از منظر فرهنگی مردم لطمه می­بینند. یکی از مهم­ترین جایگاه­های کشف علمی و دستاوردهای بزرگ علمی، غرور ملی است. لذا از ملت، نیکوکاران و سازمان­های خصوصی و دولت درخواست می­گردد برای علم در دانشگاه­ها و مدارس به­ویژه حمایت از ساخت تجهیزات پیشرفته علمی با همت عالی سرمایه­گذاری نمایند. فرزندان این مرز و بوم دارای استعداد­های نهفته الهی هستند که شایسته است که آنها را برای پرواز علمی پشتیبانی نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of advanced measuring instruments in scientific development and national pride

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

State-of-the-art tools and equipment are needed to enable new fundamental discoveries and increase scientific productivity. In the nineteenth century, researchers turned to charities and private organizations to provide scientific measurement tools, and governments were not scientifically supported in universities, but in the twentieth century governments became somewhat familiar with science and started to support the universities for advancement of science and invested in the provision of scientific equipment. Science is like invisible forces and not seen or understood by everyone, but science is the basic foundation of progress, health, safety and power for society and every country. Anyone who invests in the development of these invisible forces, called science, has come to realize after a time that the product is spectacular and understandable, with great benefits and added value. So, investing in science will generate high-tech technologies and industries, but the science will also control environmental waste and harmful technologies and polluting industries. For example, the current issue of the country and other countries about the new coronavirus (COVID-19) as an emerging disease requires more advanced knowledge, science, medical diagnostic methods in addition to perseverance, courage and self-sacrifice. One of the key parameters in the advancement of science is having advanced measuring instruments. The leading countries in the science are leading in high throughput measuring instruments. Therefore, it is essential to invest in such tools. Investments in developing instrumentation in universities typically involve a variety of costs. These include: - Investing for construction of accurate tools based on existing knowledge, then expand them gradually with collaboration with eminent researchers - Direct cost for purchasing instrumentation and its parts and components that have advanced or unique capabilities - Integrating devices or components to enhance precision measurements and make the instrument more efficient. - Establish central or national or regional laboratories or integrate some laboratories- Maintain and retrieve tools in research laboratories and rebuild and update new and more advanced parts.- Creation of service and repair systems, production of spare parts and upgrading of measuring devices Another important point to note is the power of each country's instruments to change its political equations. If in the region new advanced instruments are existed for high-throughput accurate scientific measurement, but not existed the same in Iran, the people of Iran are culturally damaged. One of the most important places of scientific discovery and great scientific achievement is national pride. The nation, philanthropists, and private and government organizations are therefore urged to invest in science advancement in universities and schools, especially in support of the construction of advanced scientific equipment with great effort. The offspring of this borderland have endowed divine talents that deserve to be supported by them for scientific flight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words