روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده شیمی ، شیمی آلی و نفت، تهران، ایران.

چکیده

ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت در عصر حاضر به دلیل ظهور و نفوذ فناوری‌های نوین در جهان رو به افزایش است، به‌طوری‌که بقا و پیشرفت دانشگاه و صنعت در رقابت‌های ملی و بین‌المللی در گرو همکاری مؤثر میان آنها می‌باشد. در این مقاله با بیان اهداف و ضرورت‌های همکاری دانشگاه و صنعت، شیوه این همکاری در کشورهای آمریکا، انگلستان و ژاپن الگوی نسبتاً موفقی دارند بررسی شده است. شکل همکاری در کشورهای آمریکا و انگلستان به دلیل سامانه دانشگاهی و تحقیقاتی بسیار بزرگ، شباهت‌های بسیاری با هم دارند، اما در ژاپن با توجه به سامانه و سیستم دانشگاهی محدود کاملاً متفاوت می‌باشد. به‌طوری‌که در حال حاضر در ژاپن سیاست‌های همکاری تأکید بر دست‌یابی به فناوری، در انگلستان برنامه‌ریزی با نگاه آینده‌پژوهشی و اولویت در علم و در آمریکا سرمایه‌گذاری درازمدت در تحقیقات پایه‌ای و بنیادی می‌باشد. در سال‌های اخیر این کشورها با بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر روش‌های خود را بهبود بخشیدند به‌طوری‌که ژاپن به تحقیقات بنیادی و کشورهای آمریکا و انگلستان به تحقیقات فناوری محور بیش‌ازپیش اولویت می‌دهند. سپس با بررسی و آسیب‌شناسی همکاری دانشگاه و صنعت در ایران، نقش برجسته هر یک از سه ارکان اصلی این همکاری یعنی، دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، دانشگاه و صنعت به‌عنوان دو بازیگر اصلی برای بهره‌مندی بیشتر جامعه از این همکاری تبیین شده است. در پایان با طرح سؤال «چه باید کرد؟» کوشش شده است راهکاری برای همکاری مؤثر، پیوسته و پایدار میان دانشگاه و صنعت ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Renovate University Collaboration with Industry

نویسنده [English]

  • Ahmad Shaabani
Shahid Beheshti University (SBU), Chemistry and Petroleum Sciences Organic Chemistry and Oil
چکیده [English]

The relationship and collaboration of the university and industry in the present era is rising due to the emergence and influence of modern technologies worldwide. So, the survival and development of the university and industry in national and international competitions depends on effective cooperation between them. In this article, by pointing the goals and necessity of collaboration between the university and industry, this approach of collaboration in the United States, the United Kingdom, and Japan as relatively successful patterns have been studied. The cooperation in the United States and the United Kingdom, due to large research university systems, has many similarities, but is quite different in Japan. As in Japan, collaborative policies emphasize technological targeting, the United Kingdom for research foresight plans and priority setting in science, and the United States for long-term investment in basic scientific research. In recent years, these countries have improved their methods by taking advantage of each other experiences, as Japan is focusing more on basic research, and in the United States and the United Kingdom more focused on technology-driven research. Then, the pathology of the current state of collaboration in Iran has been explained. The role of each of the three pillars of this system collaboration namely, government as the policy maker, university, and industry, has been presented in the promotion of the qualitative and quantitative partnership between the university and the industry. Finally, with the question of "What should we do?" an attempt has been made to present the role of all three key factors for the practical, continuous, and sustainable collaboration of the university and industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University and Industry
  • Science
  • Innovation
  • Technology
  • National and International Competition
  • Collaboration
[1]. Robert Rybnicek, Roland Königsgruber (2019). What makes industry–university collaboration succeed? A systematic review of the literature, Journal of Business Economics, Volume 89, Issue 2, PP 221–250.
[2]. Rudi Bekkers, Isabel Maria Bodas Freitas (2008). Analysing knowledge transfer channels between universities and industry: To what degree do sectors also matter? Research Policy, Vol. 37, PP1837–1853.
[3]. Donald S. Siegel, David Waldman, Albert Link (2003). Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technolog transfer offices: an exploratory study, Research Policy, Vol. 32, PP 27–48.
[4]. Julio A. Pertuze, et.al. (2010). Best practices for university-industry collaboration, MIT Sloan Management Review, Vol. 50, PP 83-90.
[5]. Richrd A. Bettis, Michael A. Hitt (1995). The new compititive landscape, Strategic Management Journal, Vol. 16, PP 7-19.
[6]. Mike Wright, Bart Clarysse, Andy Lockett, Mirjam Knockaert (2008). Mid-range universities’ linkages with industry: Knowledge types and the role of intermediaries, Research Policy, Vol. 37, PP 1205–1223.
[7]. Allison Bramwell, David A. Wolfe (2008). Universities and regional economic development: The entrepreneurial university of Waterloo, Research Policy, Vol. 37, PP 1175–1187.
[8]. Roulla Hagen (2002). Globalization, university transformation and economic regeneration: A UK case study of public/private sector partnership, International Journal of Public Sector Management, Vol. 15, No. 3, PP. 204-218.
[9]. Simon Philbin (2008). Process model for university‐industry research collaboration, European Journal of Innovation Management, Vol. 11, No. 4, PP. 488-521.
[10]. Dianne Rahm, lohn Kirkland, Barry Bozeman (2000), University-industry R&D collaboration in the United States, the United Kingdom, and Japan, Springer-Science+Business Media.
[11]. شعبانی، احمد (1395). بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها، مجلــه نشــاء علــم، فصلنامــه علمــی پژوهشــی، سال هفتم، شماره اول، دی‌ماه، ص 15-6.
[12]. شعبانی، احمد و داوری اردکانی، نگار (1392) تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‌بنیان، مجلــه نشــاء علــم، فصلنامــه علمــی پژوهشــی، سال چهارم، شماره اول، دی‌ماه، ص 42-36.