برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

انجمن پیشرفت علم آمریکا، به دنبال پیشرفت علم، مهندسی و نوآوری در سراسر جهان برای بهره‌مندی مردم تشکیل شده است. انجمن پیشرفت علم آمریکا، یکی از بزرگترین انجمن‌های علمی چند فرهنگی است و ناشر نشریه مشهور علمی ساینس است. این انجمن مأموریت خود را برای پیشرفت علم و خدمت به جامعه از طریق نوآوری­هایی در سیاست علمی، آموزش‌وپرورش، پشتیبانی حرفه­ای، مشارکت عمومی با علم انجام می‌دهد. انجمن پیشرفت علم آمریکا یک منبع پیشرو برای داده­ها و آنالیز به‌موقع از روند در بودجه علم، تحقیق و توسعه ایالات‌متحده است. هر ساله، درخواست بودجه دولت را آنالیز می­کند، مناظرات و صورت‌حساب‌های کنگره­ در خصوص پشتیبانی از حق‌وحقوق علم را نظارت می­کند و مراقب روند بلندمدت بودجه تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده است تا اطلاعات منظم و به‌موقع برای سیاست‌گذاران و جامعه علمی فراهم کند. این انجمن از حق‌وحقوق علم دفاع می‌نماید و طبق ماده 15 کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از دولت­ها خواهان شناختن حقوق برای به دست آوردن مزایای پیشرفت علمی و کاربردهای علم؛ حفظ، توسعه و گسترش علم؛ محترم شمردن آزادی حتمی برای تحقیقات علمی؛ شناخت مزایای ارتباطات بین‌المللی و همکاری در زمینه علمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selected Items from American Association for The Advancement of Science

نویسندگان [English]

 • Mitra Pirhaghi
 • Ali Akbar Saboury
 • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The American Association for the Advancement of Science (AAAS) is dedicated to "advancing science, engineering and innovation around the world for the benefit of the people." AAAS is one of the largest multicultural science associations and is the publisher of the prestigious Scientific Journal “Science”. The association will carry out its mission of advancing science and serving the community through innovations in science policy, education, professional support, public participation with science. AAAS Forum is a leading source of data and timely analysis of trends in the United States Research and Development budget. Every year, it analyzes government funding requests, monitors Congressional debates and bills on science and technology support, and monitors the long-term R & D budget to provide regular information to policymakers and the scientific community. It advocates the rights and freedoms of science and, in accordance with article 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, calls on States to recognize rights in order to obtain the benefits of scientific progress and the applications of science; preserving, developing and expanding science; respecting certain freedom for scientific research; understanding the benefits of international communication and scientific cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Science “Journal”
 • Science Right
 • Scientific Policy
 • Investment for Science and Technology
 • Public Participation in Science
 • Scientific Diplomacy
 • Journalism
 • Science Popularization
[1].https://www.aaas.org/mission
[2].https://web.archive.org/web/20100525043718/http://www.aaas.org/publications/annual_report/2000/science.html
[3].https://clarivate.com/products/journal-citation-reports
[4].https://www.sciencemag.org/news?r3f_986=https://en.wikipedia.org
[5].https://www.aaas.org/archives/origins-1848-1899
[6].https://www.aaas.org/archives/aaas-and-science-1900-1940
[7].https://web.archive.org/web/20170307190216/ http://si.edu/About
[8].https://siarchives.si.edu/history/national-museum-american-history
[9]. Barlow, William (1847). The Smithsonian Institution, "for the Increase and Diffusion of Knowledge Among Men", New York City, B.R. Barlow, 40 pages
[10].https://www.aaas.org/archives/aaas-and-maturing-american-science-1941-1970
[11].https://www.aaas.org/archives/james-mckeen-cattell
[12].https://www.sas.upenn.edu/psych/history/cattelltext.htm
[13]. https://www.intelltheory.com/jcattell.shtml
[14].http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/cattell-james-m.pdf
[15]. Kohlstedt, Sally Gregory. Sokal, Michael Mark. Lewenstein Bruce V. (1999). The Establishment of Science in America: 150 Years of the American Association for the Advancement of Science, Rutgers University Press, PP. 167.
[16].https://www.aaas.org/archives/change-and-continuity-1971-1998
[17]. https://www.aaas.org/focus-areas
[18].https://www.aaas.org/focus-areas /advocacy-evidence
[19].https://www.aaas.org/focus-reas/careers-stem
[20].https://www.aaas.org/focus-areas/federal-science-budget-analysis
[21].https://www.aaas.org/focus-areas/human-rights-law-ethics
[22].https://www.aaas.org/focus-areas/public-engagement
[23].https://www.aaas.org/focus-areas/science-diplomacy
[24].https://www.aaas.org/focus-areas/science-education
[25].https://www.aaas.org/focus-areas/ Shaping-science-policy
[26].https://www.aaas.org/programs/mass-media-fellowship
[27].https://www.aaas.org/programs/center-science-policy-and-society
[28].https://www.aaas.org/programs/court-appointed-scientific-experts
[29].https://www.aaas.org/programs/engaging-scientists-and-engineers-in-policy
www.science-engage.org.
[30].https://www.aaas.org/programs/office-government-relations
[31].https://www.aaas.org/programs/science-technology-policy-fellowships
[32].https://www.aaas.org/programs/center-scientific-collaboration-and-community-engagement
[33]. https://www.aaas.org/programs/community-engagement-fellows
[34].https://www.aaas.org/programs/research-competitiveness
[35].https://www.aaas.org/programs/on-call-scientists
[36].https://www.aaas.org/programs/science-and-human-rights-coalition
[37].https://www.aaas.org/programs/scientific-responsibility-human-rights-law/resources/ article-15/about
[38].https://www.aaas.org/programs/diverse-voices-science-journalism-internship[39].https://www.aaas.org/programs/art-science-technology-program[40].https://www.aaas.org/programs/center-public-engagement-science-and-technology
[41].https://www.aaas.org/programs/entry-point
[42].https://www.aaas.org/programs/office-international-and-security-affairs
[43].https://www.aaas.org/programs/invention-ambassadors
[44]. https://www.aaas.org/programs/education-and-human-resources
[45]. علی‌اکبر موسوی موحدی.(1397) . «سخن سردبیری: حق علم را بپردازیم» نشریه نشا علم، مجلد 8، شماره 2.