جایگاه صنعت تولید دارو در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه شیمی آلی و نفت، دانشکده شیمی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

گردش مالی صنعت دارو در جهان بیش از 1300 میلیارد دلار در سال می‌باشد. با یک محاسبه سر انگشتی سهم ایران بر اساس درصد جمعیت و بدون در نظر گرفتن تنوع گونه‌های گیاهی که دو برابر قاره اروپاست، رتبه دوم در ذخایر گازی و رتبه سوم ذخایر نفتی، واحدهای پتروشیمیایی متنوع و گسترده در کشور، منابع غنی معدنی، سهم 2 درصدی در گسترش مرزهای دانش و اسناد علمی و شرکت‌های متعدد دارویی، از عدد نجومی تجارت جهانی دارو می‌باید بیش از 13 میلیارد دلار در سال باشد. اما در شرایط فعلی بیش از 2.5 میلیارد دلار برای مواد اولیه و مؤثره دارویی صرف واردات می‌شود و میزان صادرات ایران کمتر از 100 میلیون دلار در سال می‌باشد. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 1500 مولکول و یا ترکیب شیمیایی به‌عنوان مواد اولیه و یا مؤثره دارویی در کشور مصرف می‌شود که حدود 13 درصد (حدود 200 ترکیب شیمیایی) از آنها در داخل کشور تولید می‌شود. این مقدار تولید معادل حدود 25 درصد حجمی و 23 درصد ریالی از کل صنعت دارو در ایران می‌باشد. وضعیت فعلی ساختاری و مأموریتی آموزش عالی کشور، عدم تخصیص سهم تحقیق و پژوهش از هزینه کرد و تجارت صنعت دارویی کشور، راهبرد نادرست نظام دارویی و بهره‌مندی از سود کلان، واگرایی در فرایندهای تولید تا فرایندهای همگرا و چرخه‌ای، کم‌توجهی به منافع ملی و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل کشور در تولید، سیکل معیوب فعلی پژوهش‌های دانشگاهی از معضلات صنعت دارو در کشور است. در این مقاله سعی شده است ضمن ترسیم وضعیت موجود صنعت دارو در ایران و جهان، با آسیب‌شناسی وضعیت فعلی در کشور، راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و دست‌یابی به وضعیت مطلوب ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of The Pharmaceutical Production Industry In Iran and The World

نویسنده [English]

  • Ahmad Shaabani
Shahid Beheshti University (SBU), Chemistry and Petroleum Sciences Organic Chemistry and Oil
چکیده [English]

The worldwide pharmaceutical industry market is more than 1.3 trillion dollars per year. With a fingertip calculation, Iran's share based on population percentage, without considering the diversity of plant species, which is twice the size of the European continent, second-largest gas reserves, and third-largest oil reserves, various and extensive petrochemical units in the country, significant mineral resources, 2% share in expanding the frontiers of knowledge and scientific documents and numerous pharmaceutical companies, the global pharmaceutical trade should be more than $ 13 billion per year. However, in the current situation, more than $ 2.5 billion is spent on imports of raw materials and active pharmaceutical ingredients, and Iran's exports are less than $ 100 million per year. According to an official report, about 1,500 molecules or chemical compounds are consumed as raw materials or active pharmaceutical ingredients in Iran, and about 13% (about 200 chemical compounds) of them are produced domestically. This amount of production is equivalent to about 25% by volume and 23% of the entire pharmaceutical industry in Iran. However, the current structural and missionary status of the country's higher education, no allocation research and development share of the cost from the trade of the pharmaceutical industry, the improper strategy of the pharmaceutical system and enjoy large profits, divergence in production processes to convergent and cyclic processes, lack of attention to national interests and the real potentials of the country in production, the incorrect cycle of academic research, are the main factors of the current challenges of the pharmaceutical industry in the country. The present work tries to describe the current state and development prospects of the pharmaceutical industry in Iran and the world and provide a way out of the current situation and achieve the desired status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pharmaceutical
  • raw material
  • active pharmaceutical ingredient
  • university
  • industry
  • ministry of science
  • ministry of health
  • government
[1].UN Adopts New Global Goals, Charting Sustainable Development for People and Planet by 2030. UN News Centre (25 September 2015); http://go.nature.com/asLH5h.
[2].Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (UN, 2015); http://go.nature.com/po6vaj.
[3]. سلطانی مهدی، مینایی حسین، رحیم محمدرضا، متولی خامنه محمدحسین (1400). ارزیابی وضعیت صنعت تولید مواد اولیه دارویی در ایران از منظر میزان تأمین بازار، ارزبری، عمق تولید، سطح فناوری و قیمت محصولات، مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل گزارش 17759.
[4]. سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، مصوب جلسه  735 مورخ  25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
[5]. فرایندهای و واکنش های شیمیایی در صنعت پتروشیمی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چاپ دوم، ناشر چلچله، مرداد1391.
[6]. علوم پایه: محور توسعه، پیشرفت و اقتدار دانش بنیان، گزارش نخستین همایش سند راهبردی توسعه علوم پایه، 16 اسفند 1390، دانشگاه شهید بهشتی.
[7]. Omar Israel González Peña, Miguel Ángel López Zavala and Héctor Cabral Ruelas, Pharmaceuticals Market, Consumption Trends and Disease Incidence Are Not Driving the Pharmaceutical Research on Water and Wastewater, Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 2532. https://doi.org/10.3390/ijerph18052532.
[8]. Mikulic, M. Statistics & Facts, Global Pharmaceutical, Industry; Statista: Hamburg, Germany, 2020.
[9]. Global Chemicals Outlook II: From Legacies to Innovative Solutions, Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development-Synthesis Report, United Nations Environment Programme, 2019: https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions
[10]. Guide to the Business of Chemistry 2021, American Chemistry Council: https://www.americanchemistry.com/chemistry-in-america/data-industry-statistics/resources/2021-guide-to-the-business-of-chemistry
[11]. زراعت کیش یوسف، نصیری حسین، یوسفی هادی (1400). بررسی لایحه بودجه سال1401کل کشور 42. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، مرکز پژوهش های مجلس، دی ماه، شماره مسلسل گزارش18005.
[12]. Garcia-Martinez, Chemistry 2030: A Roadmap for a New Decade, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 4956 – 4960.
[13]. شعبانی احمد (95). بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها، نشریه نشا علم، سال هفتم، شماره اول، ص 6-15.
[14]. شعبانی احمد (98). روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت، نشریه نشا علم، سال نهم شماره اول، ص 20-14.