توسعه بازار و بازآفرینی دانش و مهارت‏ها در صنایع بومی و خلاق

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه و فناوری های زیستی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

توجه و تأکید بر توسعه پایدار در جوامع بشری و گسترش روز افزون صنایع خلاق و فرهنگی در میان کشورهای گوناگون، فرصت مغتنمی را برای احیا و بازتولید دانش‌ها و مهارت‌ها، محصولات و خدمات بومی فراهم کرده است. امروزه توجه و به‌کارگیری دانش و مهارت‌های بومی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی به‌عنوان یک امر مهم و پراهمیت تلقی می‌شوند زیرا گسترش کاربرد فراورده‌های بومی، علاوه‌بر کاهش هزینه‌های محیط‌زیست، حس خودباوری و اتکا به منابع داخلی را تقویت خواهد کرد. مطلوبیت دانش و مهارت‌های بومی در فرایند توسعه پایدار در کشورهای پیشرو به‌خوبی پذیرفته شده است و در این ارتباط کاربرد موفقیت‌آمیز دانش و فنون کشاورزی بومی در کشورهای صنعتی را می‌توان به‌عنوان مثال روشنی بر این کارایی اشاره نمود.
توسعه بازار، رونق تولید و مصرف محصولات و خدمات خلاق و گسترش صادرات این فراورده‌ها از جمله عوامل بسیار مهم در احیای دانش و مهارت‌های بومی تلقی می‌شود. از این‌رو با اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای تشویقی و تعامل مؤثر دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های مردمی می‌توان احیای دانش و مهارت‌های بومی را به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبدل ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Development and Reviving Knowledge and Skills in Indigenous and Creative Industries

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gharanfoli 1
  • Mohammadmahdi Rabbani 2
1 Faculty of Basic Science and Biological Technology University of Science And Culture, Tehran, Iran
2 Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Focusing on sustainable development in societies and the increasing development of creative and cultural industries provides an opportunity to revive and reproduce knowledge and skills, products and services. Nowadays, paying attention to and applying indigenous knowledge and skills in economic, social, cultural and environmental fields is considered as an important issue because expanding the use of indigenous products, in addition to reducing environmental costs, will strengthen the sense of self-confidence and reliance on domestic resources.The desirability of indigenous knowledge and skills in the process of sustainable development has been approved, and in this regard the successful application of agricultural knowledge and techniques in industry can be cited as a clear example.
Market development, Flourishing of production, consumption of creative products and services, are considered as very important factors in reviving indigenous knowledge and skills. Therefore, by adopting policies and mechanisms of incentives and effective contribution of government, the private sector and public institutions, indigenous knowledge and skills can be turned into economic, social and cultural opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • creative industries
  • recreation
  • indigenous skills
[۱]. هزارجریبی، جعفر، صفری، رضا، کاربست نظریه بنیانی در شناخت دانش بومی، دوفصلنامه دانش‏های بومی ایران، شماره 3، 1394 صفحه 43-70
[۲]. بیات، سوده، ضرغامی،حمید، خواستار، حمزه، تقوی فرد، محمد تقی، مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، شماره 3، 1397، صفحه 27-46
[۳]. ملکی فر، عقیل، فرصت‌های تاریخی صنایع فرهنگی، اندیشکده صنعت و فناوری (اصف)، 1392
[۴]. برند، صنایع فرهنگی، گروه آموزشی علوم انسانی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، 1396
[۵]. پور رجبی، میلاد، میرزایی، حسین، یداللهی زاده، محمدجواد، راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو، فصلنامه راهبرد اجتماعی- فرهنگی، شماره 32، 1398، صفحه 97-125
[۶]. صابری، امیر، کرمی دهکردی، اسماعیل، مقایسه فرهنگ و دانش بومی با دانش رسمی در حوزه آبخیزداری، دوفصلنامه دانش‏های بومی ایران، شماره 1، 1393، صفحه 181-203
[۷]. مؤمنی، فرشاد، مسعودی، صاحبه، رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، شماره 3، 1394، صفحه 99-119
[۸]. چاوش باشی، فرزانه، فتحی، سروش، زنگی، بهنام، رتبه بندی مولفه های صنایع خلاق فرهنگی در اقتصاد فرهنگ ایران، اولین همایش ملی اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، دوره 1، 1395
[۹]. فاطمه ممشلی، علی اکبر صبوری، سید حسن مقدم نیا، علی اکبر موسوی موحدی "نگاهی به همگرایی طب مدرن و سنتی" مجلّة طب سنّتی اسلام و ایران، مجلد،11، شماره3، صفحات 263-272، سال 1399
[10]. D. Rowe, G. Noble, T. Bennett, and M. Kelly, “Transforming cultures? From Creative Nation to Creative Australia,” Media Int. Aust., vol. 158, no. 1, pp. 6–16, Feb. 2016, doi: 10.1177/1329878X16629544.
[11]. C. Henry, Entrepreneurship in the Creative Industries: An International Perspective. Edward Elgar Publishing, 2007.
[12]. T. C. Chang and W. K. Lee, “Renaissance City Singapore: a study of arts spaces,” Area, vol. 35, no. 2, pp. 128–141, 2003, doi: 10.1111/1475-4762.00155.
[13]. Y.-H. Xu, L. Lu, and Z.-X. Yao, “Culture and Creative Industry in China: Critical Review on the Current Research Trends and Future Development,” Int. J. Innov. Technol. Manag., vol. 13, no. 06, p. 1640016, Dec. 2016, doi: 10.1142/S0219877016400162.
[14]. S.-H. Kwon and J. Kim, “The cultural industry policies of the Korean government and the Korean Wave,” Int. J. Cult. Policy, vol. 20, no. 4, pp. 422–439, Aug. 2014, doi: 10.1080/10286632.2013.829052.
[15]. I. Päivi, H. Haapasalo, and T. Page. "Requirements for change in a traditional industry to be competitive: transformation towards an agile supply chain." International Journal of Agile Systems and Management, vol. 1, no. 3 (2006): 258-278.‏
[۱۶]. بوزرجمهری، خدیجه، اسلام فرد، فاطمه، بررسی موانع و مشکلات توسعه صنایع بومی روستایی (مطالعه موردی: قالی و گبه در شهرستان زرین‌دشت)، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره 2، 1396، صفحه 194-207
[۱۷]. شایسته فر، مهناز، اهمیت و لزوم پشتیبانی از صنایع دستی با تاکید بر ارایه راهکارها در رونق اقتصادی آن، دوفصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره 20، 1393، صفحه 107-122
[۱۸]. بیات، سوده، ضرغامی، فرآیند مدیریت دانش بومی کسب‌وکارهای مردم محور صنایع‌دستی: موردکاوی عبا و گلیم‌بافی محله محمدیه نائین، حمید، توسعه کارآفرینی، شماره 2، 1397، صفحه 261-280
[۱۹]. شیخ‌الاسلامی، عبدالرضا، پورعباس،عبدالرسول، نظام ملی مهارت و فناوری ایران (در تکاپوی ارائه مدل بومی)، نظام ملی مهارت و فناوری ایران، 1389، صفحه 9-37
[20]. S. Abadi, M. Huda, A. Hehsan, A.M. Mohamad, B. Basiron, S.S. Ihwani, M. Gumanti, "Design of online transaction model on traditional industry in order to increase turnover and benefits." International Journal of Engineering and Technology 7.2.27 (2018): 231-237.‏