انواع نمک های دارویی و طبی در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی علوم زیستی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده

امروزه کشورهای دارای منابع نمک به تولید نمک‌های طبی و دارویی توجه دارند. ایران دارای منابع آبی فوق شور و معادن نمکی است. این منابع که گاهاً بی‌نظیرند، دارای انواع نمک‌های دارویی و طبی هستند که هنوز شناسایی و یا استانداردسازی نشده است. از نمک‌های خوراکی- طبی ثبت شده در کشور نمک حاوی منیزیوم است .عمده نمک‌های دارویی و طبی از لجن و آب نمک محیط‌های فوق شور به‌دست می‌آیند. اگرچه سواحل نمکی برای نمک درمانی مورد توجه‌اند، اما ارزش واقعی این مواد در ساخت دارو و مواد آرایشی-بهداشتی است. از میان منابع نمک طبی کشور، شناخته‌شده‌ترین آنها دریاچه ارومیه است که علیرغم صادرات لجن آن برای ساخت دارو و مواد آرایشی از سواحل آن برای درمان برخی بیماری‌ها استفاده می‌شود. نمک طبی استاندارد کشور که تجاری شده است، کیسه‌های نمک گرم است. در سال‌های اخیر فروش انواع غیراستاندارد نمک به نام نمک دریا در بازار طب سنتی بسیار رایج شده است. تنوع و ظرفیت بالای منابع نمک کشور، امکان بهره‌برداری و تولید انواع نمک خوراکی طبی و دارویی استاندارد را داراست که منابع ارزشمند اقتصاد پایدار هستند. در این مورد تلاش محققین برای معرفی محصولات فناورانه انها بسیار ضروری است. این مقاله سعی در معرفی این منابع و ویژگی‌های نمک در کشور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types Of Medicinal and Therapeutic Salts In Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zarabi 1
  • Mahdieh Bakhshizadeh 2
1 Department of Life Science Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Life Science Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, countries with salt resources pay attention to producing medicinal and therapeutic salts.  Iran has hypersaline water resources and salt mines. These sources, which are sometimes unique, contain a variety of medicinal and therapeutic salts that have not yet been identified or standardized. Magnesium-containing salt is one of the edible-medicinal salts registered in the country. Most medicinal and therapeutic salts are obtained from sludge and salt water in hypersaline environments. Although salt beaches are important for salt therapy, the true value of their saltwater and sludge is in the manufacture of medicine and cosmetics products. Among the medical salt sources in the country, the most well-known is Urmia, and in addition to export of its sludge for making medicine and cosmetics, its shores are utilized for treating some diseases. Sea salt heat bag is the commercial production of standard medicinal salt in the country. In recent years, the sale of non-standard types called "sea salts" has also become common in the traditional medicine market. The diversity and high capacity of the country's salt resources have the potential to exploit and produce a variety of standard medicinal and pharmaceutical salts that are valuable resources of a sustainable economy. For this purpose, the effort of researchers to introduce Hi-tech products is essential. This article tries to introduce these sources and characteristics of salts in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian hypersaline environment
  • Medicinal edible salt
  • medicinal salts
  • salt therapy
[1]. Mohan, S., Campbell, N. R. (2009). Salt and high blood pressure. Clinical Science, 117(1). PP.1-11.‏
[2]. He, F. J., Tan, M., Ma, Y., MacGregor, G. A. (2020). Salt reduction to prevent hypertension and cardiovascular disease: JACC state-of-the-art review. Journal of the American College of Cardiology, 75(6). PP.632-647.‏
[3]. باباولیان حمید, لطیفی علی، موسی زاده مقدم مهرداد (1393). بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی لجن بیولوژیک جدا شده از دریاچه نمک آران و بیدگل بر روی چند عامل پاتوژن باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره 19، ص 102-93.
[4]. Cirillo, M., Capasso, G., Di Leo, V. A., De Santo, N. G. (1994). A history of salt. American Journal of Nephrology, 14(4-6). PP.426-431.‏
[5]. Safarpour, A., Amoozegar, M. A., Ventosa, A. (2018).  Hypersaline environments of Iran: Prokaryotic biodiversity and their potentials in microbial biotechnology. In Extremophiles in Eurasian Ecosystems: Ecology, Diversity, and applications, Springer, Singapore, Vol 8. PP. 265-298.
[6]. Ma, Y., Galinski, E. A., Grant, W. D., Oren, A.,Ventosa, A. (2010). Halophiles Life in saline environments. Applied and Environmental Microbiology, 76(21). PP. 6971-6981.‏
[7]. DasSarma, S. P. Arora. (2001). A general review on Halophiles. In Halophiles Biodiversity and Sustainable Exploitation :Encyclopedia of Life Sciences. Nature publishing group , Botany Department Rajasthan University, Udaipur, India. Vol 6. PP. 1-453.
[8]. Oren, A. (2006). Biotechnological bio application avd potentials of halophilic microorganism, In Halophilic microorganisms and their environments. Kluwer Academic Publisher, NY,  PP. 307-380.
 [9]. درویشی خاتونی جواد, لک راضیه, محمدی علی (1394). بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دریاچه ارومیه . بازه زمانی 1386 تا 1391. مجله علوم زمین، 24(95)، ص1-20.
[10]. Jones, B. F., &  Deocampo, D. M. (2003). Geochemistry of Saline Lakes. Treatise on Geochemistry, V(5). PP. 393-424.
 [11]. ستاری فقیهی لیلا, احمدی اسب چین سلمان, سیدعلی پور باقر, ریاضی غلامحسین (1397). غربالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر، جدایه S-14 تولید کننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت. نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 9(3)، ص 441-449.
[12]. Eimanifar, A., Mohebbi, F. (2007). Urmia Lake, Northwest Iran: a brief review. Saline Systems, 3(1). PP.1-8.‏
 [13]. Aladin, N., Plotnikov, I. (2004). The Caspian Sea. Lake Basin Management Initiative, 17(1). PP. 115-126.
 [14]. Ghalibaf, M. B., Moussavi, Z. (2014). Development and environment in Urmia Lake of Iran. European Journal of Sustainable Development, 3(3). PP. 218-219.‏
 [15]. Kelts, K. and M. Shahrabi, (1986). Holocene sedimentology of hypersaline Lake Urmia, Northwestern Iran. Palaeogeography 54(1-4). PP. 105-130.
[16]. نصری محمد رضا، باصری صالحی مجید، کردتبار مهران (1398). ویژگی متابولیت‌های ضد میکروبی تولید شده به وسیله اکتینومیست‌‌های نمک دوست جدا شده از دریاچه‌های آران بیدگل و مهارلو. مجله علمی پژوهشی ارمغان دانش. 24(3) ، ص387-373.
[17]. صدقی مهشید, صبا فرخنده، نوروزی مصطفی، آموزگار محمدعلی، شاهزاده فاضلی سیدابوالحسن (1395). جداسازی و شناسایی ریخت شناسی و مولکولی گونه‌های جلبک Dunaliella از دریاچه‌های شور حوض سلطان و آران و بیدگل. نشریه رستنی‌ها، 17(1)، ص77-70
[18]. Bagheri, M. H., Bagheri, A., Sohooli, G. A. (2016). “Analysis of changes in the Bakhtegan lake water body under the influence of natural and human factors”, Iran-Water Resources Research, 12(3). PP.1-11.
[19]. حسینی زینب، مظفری مرتضی، فیجانی الهام (1399). تأثیر تغییر کاربری زمین‌ و گسترش کشاورزی بر روی خشک شدن دریاچه‌های بختگان و طشک. مجله پژوهش‌های زیرساخت‌های عمرانی, 7(1)، ص 65-53.
[20]. Wise, M., Abegg, M., Cook, E. (1996). The Dead Sea Scrolls. In Literary Sources for the History of Palestine and Syria, Biblical Archaeologist, San Francisco. PP. 141-154.
[21]. Didari, M., Bagheri, M., Amoozegar, M. A., Bouzari, S., Babavalian, H., Tebyanian, H., Ventosa, A. (2020). Diversity of halophilic and halotolerant bacteria in the largest seasonal hypersaline lake (Aran-Bidgol-Iran). Journal of Environmental Health Science and Engineering. 18(2). PP. 961-971.‏
[22]. باباولیان حمید، آموزگار محمدعلی، پوربابایی احمدعلی  (1388). شناسایی و تعیین خصوصیات باکتریهای نمک دوست تولید کننده آنزیمهای هیدرولتیک جدا شده از دریاچه نمک آران و بیدگل. مجله زیست شناسی ایران، 22(1)، ص 45-24.
[23]. Chadzopulu, A., Adraniotis, J.,Theodosopoulou, E. (2011). The therapeutic effects of mud. Prog Health Sci, 1(2). PP. 132-136.‏
[24]. Babavalian, H., Amoozegar, M. A., Pourbabaee, A. A., Moghaddam, M. M., Shakeri, F. (2013). Isolation and identification of moderately halophilic bacteria producing hydrolytic enzymes from the largest hypersaline playa in Iran. Microbiology, 82(4). PP. 466-474.‏
[25].  امیدی سهیلا, نوری نژاد محسن (1396). اهمیت و جایگاه مرداب‌های نمکی، مجله ترویجی بوم شناسی منابع آبی، 1(1), ص16-11.
[26]. Hallett, D. (2002). The Wieliczka salt mine. Geology Today, 18(5). PP. 182-185.‏
[27]. Waltham, T. (2008). Salt terrains of Iran. Geology Today, 24(5). PP.188-194.
[28] . Mohabati, M., Rosta, H., Vaisi, R., Ahmadi, S. (2018). Strategies for the development of geotourism Case Study: Qeshm salt cave. Journal of Geography and Environmental Studies, 7(27). PP. 93-106.‏
 [29]. بی نام (1387)، نمک خوراکی ید دار، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون. استاندارد ملی ایران تجدید نظر سوم. کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده‌های کشاورزی، ص 19-1
[30]. Delshad, H. (2008). History of the Iodine Deficiency in the World and Iran. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 9(4). PP.439-453.‏
[31]. بی نام (1397)، نمک خوراکی بدون ید- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون، استاندارد ملی ایران شماره 26، کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده‌های کشاورزی. ص 1-22.
[32]. عزیزی فریدون. (1383). پیشگیری از کمبود ید درکشور برنامه ای مستمر و موفق ولی ناکافی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پزشکی شهید بهشتی، 28(3)، ص 160-159.
[33]. Smyth, P. P. (2021). Iodine, seaweed, and the thyroid. European Thyroid Journal, 10(2). PP. 101-108.‏
[34]. Zimmermann, MB. Jooste, PL. Pandav, CS. (2008). "Iodine-deficiency disorders." The Lancet, 372(9645). PP. 1251-1262.‏
[35]. Mannar, M. V.,&  Dunn, J. T (1995). Salt iodization for the elimination of iodine deficiency, International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, Unicef & WHO report, Netherlands, PP. 69-81.
[36]. Geertman, R. M. (2000). Sodium chloride: Crystallization, Environmental Science, PP. 4127-4134.‏
[37]. Sedivy, V.M. (2009). Processing of salt for chemical and human consumption. in 9th International Symposium on Salt. Beijing International Convention Centre, Beijing, China, Vol 2. PP. 1385-1402.
[38]. Bürgi, H. (2010). Iodine excess. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD), Verenaweg 26, CH-4500 Solothurn, Switzerland, 24(1). PP. 107-115.
[39]. پژوهشهای نگارنده اول دکتر مهدی ضرابی. (1395)، مجوز تولید سازمان غذا و دارو.
[40]. Farkas, R. A., McAllister, C. T., Blachley, J. D. (1987). Effect of magnesium salt anions on potassium balance in normal and magnesium-depleted rats. The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 110(4). PP. 412-417.‏
[41]. Jahnen-Dechent, W. and M. Ketteler. (2012). Magnesium basics. Clinical Kidney Journal. 5(Suppl_1), PP.3-14.
[42]. Desai, C. (2016). Meyler's side effects of drugs. The international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. Indian Journal of Pharmacology. 48(2). p. 224.
[43]. Additives, F. Codex General Standard for Contaminants and toxin in food and feed (Codex stan 193-1995) 1. Preamble 1.1 Scope. ‏
[44]. بی نام. 1395. مجوز نمک حاوی منیزیوم شرکت دانش بنیان دشت سبز آتیه ( پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)- سازمان غذا و دارو، شماره 94598/675 
[45]. Ul Hassan, A., Din, A. M. U., Sakhawat, A. (2017). Chemical characterisation of Himalayan rock salt. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series A: Physical Sciences, 60(2). PP.67-71.‏
[46]. Elbossaty, W. F. (2018). Pharmaceutical Influences of Epsom Salts. Short Communication, American Journal Pharmacology and Pharmacotherapeutist, 1(2). PP. 1-3.
[47]. Wormer, E.J. (2019). A taste for salt in the history of medicine. Science Tribune,1(2). PP. 1-9
[48]. مشکینی سعید، مشکینی علی (1380). کاربردهای درمانی آب و لجن دریاچه ارومیه. مجله طب جنوب, (ویژه نامه کنگره سراسری طب و دریا)، 4(1). ص 72-72.
[49]. Ghaheri, M., Baghal-Vayjooee, M. H., Naziri, J. (1999). Lake Urmia, Iran: a summary review. International Journal of Salt Lake Research, 8(1). PP.19-22.‏
[50]. Ramalingam, S., Graham, C., Dove, J., Morrice, L., Sheikh, A. (2020). Hypertonic saline nasal irrigation and gargling should be considered as a treatment option for COVID-19. Journal of Global Health, 10(1). PP.71-89