سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

سرریز اطلاعات به حجم اطلاعات عظیم طبقه‌بندی نشده اشاره دارد که فرد برای استفاده و برطرف کردن نیازهای خود در میان آن سردرگم شده، در واقع فرد در مقابل بمباران اطلاعاتی قرار می‌گیرد. سرریز اطلاعات شرایطی است که در آن به‌دلیل میزان زیادی ورودی‌های ارتباطی در یک سیستم یا فرد، پردازش اطلاعات ممکن نیست و منجر به از کار افتادن سیستم می‌شود. جامعه‌شناسان و پژوهشگران علوم سیاسی، سرریز اطلاعات را مفهومی سیستماتیک یا جهانی می‌بینند که درآن به‌دلیل سیل عظیم پیام‌ها در محیط، بسیاری از آنها نادیده می‌مانند. سرریز اطلاعات باعث می‌شود که کاربر در هنگام دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دچار سردرگمی  و یا استرس شود. استرس ریشه خیلی از بیماری‌های محیطی و صنعتی می‌باشد. امروزه هر فردی نیاز به دانش خودی دارد که وارد سبک زندگی شود که برای او ارامش را به ارمغان اورد.
وجود سرریزاطلاعات باعث ایجاد مشکلاتی همچون اضطراب اطلاعاتی در کاربر می‌شود که در مقاله حاضر ابتدا به بیان مفهوم  سرریز اطلاعات  و نقش آن به ایجاد اضطراب اطلاعاتی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Overflow and Its Role in Causing Anxiety

نویسندگان [English]

  • zahra doostzade
  • mohsen Haji Zeinolabedini
Department of Information Science and Epistemology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Information overflow refers to the amount of unclassified information that a person gets confused in order to use and meet his needs. In fact, a person is faced with information bombardment. Information overflow is a condition in which there is a large amount of communication inputs in a system or person, information processing is not possible and it leads to system failure. Sociologists and political science researchers see information overflow as a systematic or global concept in which many of them are ignored due to the huge flood of messages in the environment. The overflow of information causes the user to get confused or stressed when accessing the required information. Stress is the root of many environmental and industrial diseases. Today, every person needs self-knowledge to enter into a lifestyle that will bring him peace.
The existence of information overflow causes problems such as information anxiety in the user, which in this article first explains the concept and its role in creating information anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Overflow
  • Information Bombardment
  • Information Anxiety
  • Information Overload
  • Stress
]1[. دانایی مقدم، دلنشین(1393). تبیین روابط مفهومی سه نظریه رفتار اطلاعاتی، تعامل انسان و اطلاعات، دوره یکم ، شماره 2، صص 159-150
[2]. Taghavi. F and Moosavi-Movahedi .A.A “Free Radicals, Diabetes, and Its Complexities” in Book “Plant and Human Health”(2019) Vol 2, pp. 1-41
]۳[. اصغرپورمهربانی، داوود (1390). سنجش اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده علوم ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم براساس مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای باستیک.پایان‌نامه کارشناسی ارشد.گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی همدان.
]۴[. ایمان زاده، علی و کریمی، جواد و فرجپور بناب، فاطمه(1398). اثر بخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز، پژوهشای ارتباطی (پژوهش و سنجش). دوره بیست وششم، شماره4، صص 207-173.
]۵[. بادن، دیوید و یوجین، لین.2020، اضافه بار اطلاعاتی. ترجمه محمدرضا لشگری، چاپ اول، سال 1400، ویراست.
[6]. Edurardo, luis  and ofonos mazzon,  jose(1984). Information overload choice deferral, and moderating role of need for cogition: Empirical evidence,  Revista de Administracao,vol.51, No.1, pp. 36_55.
[7]. Olufemi j ,ojo mr(2016). Information Anxiety and information overload of undergrauates in Two universities in south- west Nigeria,  Library philosophy, vol.2, No.1, pp. 1-27.
]۸[. حاجی زین العابدینی، محسن (1385). مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع رسانی با تاکید بر مدیریت اطلاعات،  فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی،  دوره نهم، شماره 4، صص44-31.
]۹[.کاشی، زهرا و نوکاریزی، محسن و صنعت جو، اعظم (1396). نقش کتابداران، خدمات اطلاع رسانی و میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشگاه فردوسی مشهد در کاهش اضطراب اطلاع‌یابی آنان. کتابداری و اطلاع‌رسانی. دوره بیستم، شماره 4، صص 55-30.