بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

گروه مطالعات تنظیم‌گری و سازماندهی فاوا، مرکز مطالعات راهبردی و توسعه اقتصاد دیجیتال، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

چکیده

متاورس‌ها جهان‌های مجازی سه بعدی هستند که در آن افراد از طریق آواتار با یکدیگر و با عوامل نرم‌افزاری با استفاده از استعاره از دنیای واقعی اما بدون محدودیت‌های فیزیکی آن تعامل دارند. استدلال می‌شود که تنظیم مقررات نکردن آواتارها در متاورس می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد زیرا ساختار فضای مجازی اجازه می‌دهد بین هویت واقعی یک فرد و هویت مجازی آنها تفکیک ایجاد شود. در حالی‌که فضای مجازی اغلب واقعی‌تر از زندگی واقعی در نظر گرفته می‌شود، آسیب‌های وارد شده در فضای مجازی اغلب غیرواقعی در نظر گرفته می‌شوند، زیرا طبیعتاً آسیب‌های فیزیکی و بدنی نیستند، اما پیامدهای آن در زندگی واقعی اثر می‌گذارد از آسیب‌های روانی گرفته تا کلاهبرداری‌های مالی، رسوایی و جعل هویت. لذا در این مقاله پس از تعریف متاورس، آواتار، زیست‌بوم متاورس و اهمیت آواتار در این زیست‌بوم، به بررسی انواع آسیب‌هایی که یک آواتار می‌تواند در متاورس ایجاد کند و به‌طور بالقوه منجر به گسترش دنیای واقعی شوند می‌پردازیم، چالش‌های حقوقی آواتارها را تجزیه‌و‌تحلیل می‌کنیم و در نهایت رهیافت‌های حقوق و مقررات برای گذر از چالش‌های موجود را مرور و وارسی می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Legal Challenges of Avatars in The Metaverse Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Hassan Yeganeh
  • Fatemeh Famil Saeedian
ICT Regulation Organizing Research Group, Strategic Studies and Digital Economy Development Centre, ICT Research Institute (ITRC), Tehran, Iran
چکیده [English]

Metaverses are immersive three-dimensional virtual worlds in which people interact as avatars with each other and with software agents, using the metaphor of the real world but without its physical limitationsIt is argued that not regulating avatars in the metaverse can have serious ramifications as the very structure of cyberspace permits a separation between a person’s real identity and their virtual one. while cyberspace is often regarded as more real than real life, harms committed in cyberspace are often dismissed as not really real, as they are by their nature not physical, bodily harms, but has real-life consequences ranging from psychological trauma to financial fraud, defamation and identity theft. Therefore, in this article, after defining the metaverse, avatar, metaverse ecosystem and the importance of avatar in this ecosystem, we will examine the types of damage that an avatar can cause in the metaverse and potentially lead to the expansion of the real world, analyze the legal challenges of avatars and We analyze and finally review the approaches of laws and regulations to overcome the existing challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaverse
  • Metaverse ecosystem
  • Avatar
  • Legal challenge
  • Approach
  • Companies’ rights
[1]. Park S. -M. and Kim Y. -G.,(2022), A Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges, in IEEE Access, vol. 10, pp. 4209-4251, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3140175.
[۲]. حافظی بابک،(۱۴۰۱)، متاورس چیست؟ و چه کسی قرار است آن را بسازد؟ نوشته متیو بال، شماره ۲۳ فصلنامه ترجمان
[3]. Lee, Lik-Hang & Braud, Tristan & Zhou, Pengyuan & Wang, Lin & Xu, Dianlei & Lin, Zijun & Kumar, Abhishek & Bermejo, Carlos & Hui, Pan. (2021), All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda, Computers and Society, https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.05352
[4]. Cheong Ben Chester, (2022), Avatars in the metaverse: potential legal issues and remedies, Int. Cybersecur. Law Rev. https://doi.org/10.1365/s43439-022-00056-9
[5]. Brenner Susan, (2008), Fantasy Crime: The Role of Criminal Law in Virtual Worlds, 11(1) Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law 1, 61–70.
[6]. CoinYuppie, (2022), Metaverse avatars face eight major legal issues, Metaverse & NFT News https://coinyuppie.com/metaverse-avatars-face-eight-major-legal-issues/
[7]. Lavoie Raymond, et al. (2021), Virtual experience, real consequences: the potential negative emotional consequences of virtual reality gameplay, Virtual Reality 69–81.
[8]. Lau Pin Lean, (2022), From Data to User Interactions: Legal Issues Facing the Metaverse, The Fashion Law https://www.thefashionlaw.com/from-data-to-user-interactions-legal-issues-facingthe-metaverse/
[9]. Chesterman Simon, (2019), Artificial Intelligence and The Problem of Autonomy, NUS Law Working Paper Series 2019/016, www.law.nus.edu.sg/wps/ at page 8 where he describes the five levels of automation.
[10]. Lim Eugene C, (2021), Meet my artificially-intelligent virtual self: creative avatars, machine learning, smart contracts and the copyright conundrum, Journal of Intellectual Property Law & Practice 66–78
[11]. Ara Tom K, Radcliffe Mark F, Fluhr Michael and Imp Katherine,(2022), Exploring the metaverse: What laws will apply?, DLA Piper https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2022/02/exploring-the-metaverse
[12]. Pryor Gregor,(2021), The metaverse: real world laws give rise to virtual world problems, CityAM  https://www.cityam.com/the-metaverse-real-world-laws-give-rise-to-virtual-worldproblems/
[13]. Black Damien, (2022), Identity 3.0? How to guard privacy in the metaverse, Cybernews
https://cybernews.com/privacy/identity-3-0-how-to-guard-privacy-in-the-metaverse/
[14]. Mystakidis, S. Metaverse. Encyclopedia, (2022), 2, 486–497. https://doi.org/10.3390/ encyclopedia2010031