اختلال ریتم های شبانه روزی و خواب در بیماری آلزایمر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی، پژوهشکده فناوری های سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اختلالات در ریتم‌های شبانه‌روزی و خواب در بیماری های تخریب عصبی بسیار شایع است. بیماری آلزایمر یک اختلال عصبی پیشرونده است که منجر به اختلالات شناختی و روانی می شود. اگرچه تا حد زیادی مشخص نیست که آیا اختلالات در ریتم‌های شبانه‌روزی و خواب به ایجاد بیماری آلزایمر کمک می‌کنند یا پیامد این بیماری هستند اما مشخص شده است که اختلالات خواب و ریتم های شبانه روزی نقش قابل توجهی در پیشرفت بیماری دارند. طبق مطالعات اخیر، اختلال در تنظیم ساعت شبانه روزی در مرحله بدون علامت بیماری رخ می دهد و می تواند باعث تخریب عصبی شود. بنابراین، بازیابی خواب و ریتم‌های شبانه‌روزی در مرحله پیش بالینی ممکن است فرصتی برای مداخله زودهنگام برای کند کردن دوره بیماری باشد. بخش زیادی از تحقیقات صورت گرفته جهت یافتن ارتباط بین اختلال ریتم‌های شبانه‌روزی و خواب با بیماری های تخریب عصبی مانند بیماری آلزایمر در محیط برون تنی یا بر روی مدل های حیوانی صورت گرفته است، اما در مقاله حاضر بطور ویژه نتایج جدیدترین مطالعات انسانی مورد توجه قرار گرفته که محدودیت تعمیم نتایج از فاز آزمایشگاهی و حیوانی به فاز انسانی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Circadian rhythms and sleep in Alzheimer's disease

نویسندگان [English]

  • Soghra Bagheri 1
  • Ali Akbar Saboury 2
1 Medical Biology Research Center, Health Technology Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Disturbances in circadian rhythms and sleep are very common in neurodegenerative diseases. Alzheimer's disease is a progressive neurological disorder that leads to cognitive and mental disorders. Although it's largely unclear whether disruptions in circadian rhythms and sleep contribute to Alzheimer's disease or are a consequence of the disease, it is known that these disorders play a significant role in the progression of the disease. According to recent studies, disruption of circadian rhythms occurs in the asymptomatic stage of the disease and can cause nerve damage. Therefore, restoring sleep and circadian rhythms in the preclinical phase may provide an opportunity for early intervention to slow disease progression. Most of the studies on the relationship between sleep/circadian rhythms disorders and neurodegenerative diseases has been done in vitro or on animal models, but in this article, the results of the latest human studies are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circadian rhythms
  • Alzheimer's disease
  • Clock genes
  • Microglia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 15 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1402