کاوشی عمیق در روش پژوهش پرتره

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

پرتره یک روش پژوهش کیفی است که از روش‌های قوم‌نگاری و پدیدارشناسی نشئت گرفته است. این روش به دنبال توصیف، درک و تفسیر تجربیات پیچیده انسانی با تکیه‌بر ترکیب آگاهانه‌ای از ویژگی‌های مثبت هر دو روش پدیدارشناسی و قوم‌نگاری در راستای ایجاد پرتره‌های معتبر و دقیق‌تر از مشارکت‌کنندگان در پژوهش است. به سخن دیگر این روش به دنبال ترکیب بین داستان‌نویسی هنری و دقت علمی در پژوهش است. نخستین بار روش پژوهش پرتره در حوزه آموزش‌وپرورش و رهبری آموزشی بکار گرفته شد، ولی امروزه در حوزه‌هایی مانند مددکاری اجتماعی، پرستاری، بهداشت، روانشناسی و جرم‌شناسی نیز کاربرد دارد. بر این اساس مقاله حاضر سعی دارد تا خوانندگان را با ساختار، اصول و کاربرد این روش در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی آشنا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An In-Depth Exploration of the Portraiture Research Method

نویسنده [English]

  • Mohsen Nazarzadeh Zare
Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Portraiture is a qualitative research method derived from ethnography and phenomenology. This approach seeks to describe, understand, and interpret complex human experiences by consciously integrating positive features of both phenomenological and ethnographic methods to create valid and more precise portraits of research participants. In other words, the portraiture research method seeks to combine artistic storytelling and scientific accuracy in research. While initially deployed within the realm of education and educational leadership, the portraiture research method has transcended its origins and found applications in diverse disciplines, including social work, nursing, health, psychology, and criminology. Consequently, this article aims to acquaint readers with the structure, principles, and applications of the portraiture research method in the realms of the humanities and social sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portraiture Research Method
  • Qualitative Research Method
  • Ethnography
  • Phenomenology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 15 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1402