خودشبکه نگاری در مطالعات گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

علوم مختلف، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی از دهه‌های اخیر تاکنون، همواره با چرخش‌های روش‌شناسی مواجه بوده است. هر چند وقت یکبار باید منتظر روش‌شناسی های جدیدی در پژوهش‌های مختلف بود. در این راستا، هدف از انجام پژوهش حاضر، معرفی شیوه پژوهش و نگارش خودشبکه نگاری و کاربرد آن می باشد. با توجه به این که روش تحقیق خودشبکه نگاری در ایران بسیار نوپا می باشد و در حیطه مطالعات گردشگری به آن توجهی نشده است، به نظر می رسد حیطه پژوهشی ارزشمند و جذابی برای محققان در آینده باشد. خودشبکه نگاری، رویکردی از شبکه نگاری است که نقش تجربه‌های آنلاین خود شبکه نگار را در تحقیق برجسته می سازد. خودشبکه نگاری به محققان اجازه می‌دهد تجارب آنلاین خود را انعکاس دهند تا به بینش‌های درون تجارب، فرهنگ‌ها، و مقصودهای کاربران آنلاین دست یابند. هرچند از دیدگاه برخی پژوهشگران، استفاده مستقل از روش خودشبکه نگاری در تحقیق ها مورد انتقاد است، اما بااین‌حال، حامیان این روش معتقدند که اگر خودشبکه نگاری به‌عنوان بخشی از طرح‌های تحقیقی دیگر، همچون مردم نگاری یا شبکه نگاری، بکار گرفته شود، می تواند تعادل بهتری را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autonetnography in tourism studies

نویسنده [English]

  • sajad Ferdowsi
Assistant Professor, Department of Tourism Management and Economics, Faculty of Tourism, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Various sciences, especially humanities and social sciences, have continually encountered methodological shifts in recent decades. Periodically, we await new methodologies in various research endeavors. In this regard, the current research aims to introduce the method of conducting and writing autonetnography and its applications. Given that the autonetnography research method is relatively novel in Iran and has not received attention in the field of tourism studies, it appears to be a valuable and enticing research area for future researchers. Autonetnography is an approach within netnography that emphasizes the role of the netnographer's own online experiences in research. It enables researchers to reflect on their online experiences to obtain insights into the experiences, cultures, and intentions of online users. Although some researchers criticize the independent use of the autonetnography method in research, supporters of this method believe that if autonetnography is incorporated into other research projects, such as ethnography or netnography, it can achieve a better balance and be more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonetnography
  • Netnography
  • Ethnography
  • Autoethnography
  • Tourism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 فروردین 1403