ضرورت تبدیل دانش به فنآوری و ثروت ملی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف.تهران،ایران. بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران.

2 بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران.

چکیده

در دوران کنونی تولید علم و جنبش علمی با رونق و پیشرفت فنآوری به طورکامل آمیخته است و می‌توان گفت که تولید ، گسترش و ترویج علم تاثیر چشم گیری در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. خوشبختانه با گزینش سیاست هایی مانند راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و پرورش نیروی انسانی پیشرفته، افزایش اعتبارات پژوهشی و راه‌اندازی کانون های پژوهشی و پشتیبانی از تکاپوهای پژوهشی کاربردی، تولید علم کشور در دو دهه گذشته روندی فزاینده و خرسند کننده داشته است. چنین رویکردی دست یافتن به جایگاه نخست علمی در منطقه را به هدف دست یافتنی تبدیل کرده است. رویکردی که درسند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است. اکنون که چرخ تولید علم در کشور با آهنگی پیش رونده در حرکت است، این پرسش پدید آمده است که اگر بنا باشد که تولید علم در کشور از دیدگاه فنآوری مفید نباشد، فایده دست یافتن به جایگاه نخست علمی در منطقه برای کشور چیست؟ پژوهش های بنیادی در یک جا می‌باید کاربردی شود و نیازهای جامعه را برطرف سازد و این هدف به بستر و سازوکار مناسب نیاز دارد. سیاستگذاران علمی کشور باید با برنامه ریزی سامانه همه جانبه فنآوری و نوآوری، سیاست هائی را بیندیشند تا تولید علم کشور به تولید فنآوری بیانجامد و کشور در این راه بتواند به دانش فنی، داد و ستد، کار و کارگماری ، ارزش افزوده، صنعت برتر و در یک کلام به ثروت ملی دست یابد. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن تاکید بر اهمیت پیوستگی در روند فزاینده تولید علم، رتبه فنآوری کشور بر پایه شاخص ها و استانداردهای جهانی ارزیابی شود و ضمن تاکید بر تبدیل علم به فنآوری و ثروت ملی، زیرساخت های مهم و آسان گرا در این فرآیند آماده شوند و بایستگی ها نیز به آگاهی رسانده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Need to Transfer Science to Technology and National Wealth

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Aref 1
  • Abolfazl Kiani Bakhtiari 2
1 Sharif University of Technology,Tehran, Iran. Foundation for the Advancement of Science and Technology in Iran.
2 Foundation for the Advancement of Science and Technology in Iran.
چکیده [English]

In current state of world, promotion of science and scientific activities is intertwined strongly with the progress and advancement of technology. It can be claimed that production, advancement and promotion of science, has its strong impact on all domains of social activities including economic, social and cultural sectors. Fortunately adaptation of policies such as those of initiation of advanced educational programs and expanded training of human resources combined with increase of research funds as well as establishing research centers in support of applied research, has contributed to the production of science in the last two decades to have an accelerating trend causing a sense of optimism for progress during the coming years ahead. Such a trend has made it possible to believe that it will be a reality for Iran to have the first standing position in the region during the coming years, an event which is of high significance for the country stand envisaged for the next twenty year projection. Now that the pace of scientific activities in the country is experiencing accelerating trend, a valid question that is raised is that if this trend does not contribute to the progress in technology, what will be the use and benefit of having first ranking position in the region. It is necessary that basic scientific developments are transferred to applications that are tuned to meet the needs of the society. This in itself requires a suitable platform for its realization. Science policy makers of the society need to devise technology programs encompassing overall societal needs such that scientific activities are channeled towards technology gains and thus resulting in employment, added value activities and superior industrial products and in brief national wealth. In this paper while emphasizing the signifi-cance of maintaining the current increasing trend in science production, we will focus on evaluating the country’s rankings in technology using a set of indices and international standards where while empha-sizing transfer of science to technology and to national wealth, the main structures facilitating such transfer will be illustrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Production
  • Technology Transfer
  • Research Commercialization
  • Technology Indices
  • National Science Policy
[۱] بیات، مهدی، صادق زاده، صادق و زلفی گل، محمد علی (۱۳۹۰). " تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور"، نشریه نشاء علم، سال دوم، شماره اول صص 64-59.
[۲] صبوری، علی اکبر (۱۳۹۱). " تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱"، نشریه نشاء علم، سال دوم، شماره دوم صص 14-6.
[۳] مهراد، جعفر (۱۳۹۰). "جزئیات رشد تولیدات علمی کشور"، قابل دسترسی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC به نشانیwww.isc.gov.ir
[4] "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1384) فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی مواد55-45.
[5] WB:www.worldbank.org/KAM2012.
[6] http://www.nationmaster.com/graph/eco_tec_acheconomy- technological-achievement 2012.
[8]http://www.innovationfordevelopmentreport.org/ papers/ICIrankings2010_11.pdf
[۹]طباطبائیان، سید حبیب ا... پاکنژاد، بناب، مهدی."ظرفیت نوآورانه ملی"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ص۱۲.
[10] Institute for Strategy & Competitiveness, Northwestern Uni & Brooking Institute 2011.
[11] UNIDO: Competitive Industrial Performance Index. WWW.UNIDO.ORG
[12] www.WordBank.org :" Grouping Countries by National Models Of Technological Learning ", Nov. 2011.
[13]WEF- Global Information Technology Report 2012.
[14] کریمیان، خشایار(۱۳۹۰). "زیر ساخت دگردیسی علم به فناوری"، نشریه نشاء علم، سال دوم، شماره اول صص 11-6.
[۱۵] اکبری ، کرامت الله (۱۳۸۰)." نقش نظام آموزشی - پژوهشی در توسعه کار آفرینی"، مجموعه مقالات کار آفرینی و فن آوری های اطلاعات پیشرفته..
[16] بهزادیان نژاد، قربان (۱۳۸۰)."ضرورت توجه به کار آفرینی و فناوریهای های پیشرفته"، مجموعه مقالات کار آفرینی و فن آوری پیشرفته .