تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده زیست شناسی، پردیس علوم- دانشگاه تهران،تهران،ایران. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،ایران.

2 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،ایران.

چکیده

نقش بی بدیل مراکز رشد در افزایش موثر شانس بقا و ادامه فعالیت شرکت های نو پا، زایشی و بنگاه های کوچک و متوسط (SME) در متجاوز از دو دهه اخیر به اثبات رسیده است. این مراکز، از رهگذر تامین فضای استقرار، تسهیلات و خدمات حمایتی، در جهت کیفی سازی کسب و کارشرکت های نوپا و در نتیجه موفقیت شرکت های مزبور ، برنامه ریزی و اقدام می نمایند. موفقیت شرکت های اساتید  و پژوهشگران دانشگاه با ایده محوری مبتنی بر دستاورد های پژوهش و فناوری دانشگاهی (شرکت های زایشی دانشگاهی) در مراکز رشد واحد های فناور دانشگاه ها، متضمن دگردیسی موفق دانش به فناوری و انتقال فناوری از نهاد دانشگاه به عرصه کسب و کارهای دانش بنیان و در نتیجه تولید ثروت است. تحقق این موضوع در فرآیندی هم افزا، ارتقاء کیفی و کمی پژوهش های اصیل را در پی داشته، ایجاد فرصت های نوظهور جهت ورود بیش از پیش به عرصه فناوری های نوین را به ارمغان می آورد. این مقاله با تشریح ویژگی های دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه پیشرو، ضرورت تاریخی سیاست گذاری و اقدام سازمان یافته در جهت بهره گیری از ظرفیت های مراکز رشد دانشگاهی در تحقق دانشگاه های نسل سوم از طریق کاربست ترویج فرهنگ نوآوری و خلاقیت را ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Substantiation of Entrepreneurship Universities through Activities of University Incubators

نویسندگان [English]

  • Mehran Habibi-Rezaei 1
  • Yaser Siahmansouri 2
1 College of Science, University of Tehran,Tehran,Iran. Technology Incubator, Science and Technology Park, University of Tehran,Iran.
2 Technology Incubator, Science and Technology Park, University of Tehran,Iran.
چکیده [English]

For more than two decades, the unique position of spin-off companies as educational incubators has been recognized to play an effective role in improving survivability and stability of startups, spin-offs and small & medium enterprises (SMEs). These centers provide necessary supportive facilities and significant business assistance for the users by developing appropriate strategies and action plans and as such they improve their business performance and success rate. Successes of university spinoffs guarantee transformation of knowledge to technology where by transferring technology from university to knowledge-based business organizations they are able to induce wealth.
In a synergistic mode, it improves basic academic research both qualitatively and quantitatively thus creating emerging and new opportunities for possible entry into areas of high technology. This paper emphasizes on the critical importance of an organized action in exploiting the potentials of university incubators towards the establishment of third generation universities by cultivating and promoting culture of innovation and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Generation Incubator
  • Spin-off Company
  • Incubator
  • Innovation
  • Small& Medium Enterprises
[1] Shane, S. (2004). "Academic Entrepreneurship": University Spinoffs and Wealth Creation. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
[2] Roberts, E.B., Malone, D. (1996). "Policies and Structures for Spinning off New Companies from Research and Development Organizations". R&D Management 26 (1), 17–48.
[۳] قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 - ۱۳۹۰) مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی.
[4] Wadsworth, J. (2011). "2012 Global R & D Funding Forecast: R&D Spending Growth Continues while Globalization Accelerates", Battele and R&D magazine (www.rdmag.com).
[5] کاظم، رخساره (۱۳۸۸)." سیمای پژوهش در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور"، هفته نامه برنامه، سال هشتم، شماره ۳۵۶، ، ص ۱۸.
[6] Ndonzuau, F.N., Pirnay, F. (2002). "Bernard Surlemont A Stage Model of Academic Spin-off Creation", Technovation 22. 281–289.
[7] Shaw, L., Berriman, J. & Cheng, J. (2008). University spin-off Companies; "a Sakatchwan-Manituba Success Story". Prairie IPM Network- Spin Off Company Surrey. Annual Report by University of Saskatchewan.
[8] 7th Annual University Startup Conference (2012). March 20-22. Washington DC.
[9] Abetti, P. A. (2004). "Government-Supported Incubators in the Helsinki Region, Finland: Infrastructure, Results, and Best Practices". Journal of Technology Transfer, 29 (1): 19–40.
[10] Lalkaka, R. (2002). "Technology Business Incubators to Help Build an Innovation Based Economy". Journal of Change Management, 3 (2): 167–76.
[11] Akçomak, İ. Semih (2009). "Incubators as Tools for Entrepreneurship Promotion in Developing Countries", UNU-WIDER and UNU-MERIT Research Workshop, Paper No. 52.
[12] O’Neal, T. (2005). "Evolving a Successful University- Based Incubator: Lessons Learned From the UCF Technology Incubator". Engineering Management Journal, 17 (3): 11–25.
[13] Scaramuzzi, E. (2002). "Incubators in Developing Countries". InfoDev Program. Washington, DC: World Bank.
[14] Link, A. N., & Scott, J. T. (2005)."Opening the Ivory Tower’s Door: An Analysis of the Determinants of the Formation of U.S". University Spin-off Companies», Research Policy, 34, 1106–1112.
[۱۵] سلجوقی، خسرو (۱۳۸۵). "جایگاه مراکز رشد در (Incubator) توسعه کارآفرینی". رشد فناوری، سال چهارم - شماره دوم
[16] Wissema, J. G. (2009). "Towards the Third Generation University": Managing the University in Transition, Published by Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, ISBN 978 1 84844 2160.
[17] Van Noorden, R. (2012). "2012 in Review", Nature 492, 324-327.
[18] Leblebici, H., and Shah, N.(2004). "The Birth- Transformation and Regeneration of Business Incubators as New Organisational Forms: Understanding the Interplay between Organisational History and Organisational Theory". Business History, 46(3): 353–80.