المپیادهای علمی دانش آموزی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه بیوتکنولوژی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

قرن بیست و یکم به تایید بسیاری از متخصصان، سده ی علم و دانش است. بدیهی است که در چنین زمانی پیشرفت های علمی یکی از اصلی ترین شاخص های بالندگی یک کشور محسوب می شود. المپیادهای علمی به عنوان یک حرکت دانش آموزی در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار می شود. هدف از برگزاری المپیادهای علمی شناسایی ، جذب ، پرورش ، حمایت و هدایت دانش آموزان مستعد می باشد. المپیاد جهانی ریاضی به عنوان با سابقه ترین رقابت دانش آموزی معرفی می گردد. بنیاد المپیادهای علمی هندوستان با توجه به سابقه نه چندان طولانی اش، توانسته موفقیت های نسبی را به دست آورد. المپیادهای ملی آمریکا به عنوان یکی از قدیمی ترین المپیادهای ملی شناخته می شود. این کشور توانسته روحیه پژوهش محوری را تا حد قابل قبولی در بین دانش آموزان خود نهادینه کند. جمهوری اسلامی ایران نیز در زمره قدرتمند ترین کشورهای شرکت کننده در المپیادهای جهانی قرار گرفته است. نتایج کسب شده در این سال ها موید جایگاه والای فرزندان ایران در این رقابت های علمی جهانی می باشد. حفظ این جایگاه جهانی نیاز به حمایت، سرمایه گذاری و برنامه ریزی دارد که این موضوع جز با شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای کارشناسانه محقق نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Student Olympiad

نویسنده [English]

  • Amir Banaei -Esfahani
Department of Biotechnology, College of Science, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Twenty-first century is called by many experts as century of science and knowledge. Obviously, advancement in science and technology is one of the principle indecies to be considered for endowments that a country can be proud of. The Science Olympiad considered as a student movement, is held every year in various countries. The main goal for conducting such Olympiads is to identify, absorb, train and support and guide these gifted students. International Olympiad in Mathematics, has been considered as the oldest competition among students world-wise. Indian science Olympiad foundation despite its not so long history, has been able to achieve relatively high performance. American National Olympiads is known to be one of the oldest worldwide Olympiad. This country has been able to maintain and preserve high spirit of research orientation and motivation among students body. The Islamic Republic of Iran, is also ranked as one of the most influential countries participating in international Olympiads.
The Olympiad results of recent years confirm the high educational standing, intellectual status and global competitiveness of Iranian students. However, maintaining the current progressive stand requires necessary support, capital investment and planning. This achievement will not be realized unless we identify the challenges and provide necessary expertise solutions towards their realization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Olympiad
  • International Olympiad
  • Young Scholars Club (YSC)
[1] www.sofworld.org
[2] www.soinc.org
[3] http://www.imo-official.org
[4] http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/
[5] http://www.icho.sk/
[6] http://www.ibo-info.org/
[7] http://www.ioinformatics.org/index.shtml
[8] http://www.issp.ac.ru/iao/