بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه ﭘژوهشی مواد زیستی، ﭘژوهشکده فناوری نانو و مواد ﭘپیشرفته، ﭘژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر نگرانیهای بسیاری در مورد تأثیر شرایط محیط دانشگاهی بر سلامت روان دانشجویان دکتری مطرح است. در همین راستا، نکات پیشنهادی مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان دکتری در طول دوره تحصیل که در مجله نیچر چاپ شده است ما را بر آن داشت که این مقاله به زبان فارسی ترجمه شود و ﻻزم دیدیم بخشهایی در خصوص سبک زندگی دانشجویان دکتری به این مقاله بیافزاییم. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که دانشجویان دکتری در طول دوره تحصیل خود دچار خستگی عاطفی میشوند که این مشکل میتواند اثر نامطلوبی بر سبک زندگی، عملکرد و موفقیتهای تحصیلی آنها داشته باشد و حتی در مواردی منجر به افسردگی شود. به علاوه، خستگی عاطفی میتواند موجب انصراف از تحصیل دانشجویان شود. بنابراین، ایجاد تعادل بین زندگی و کار تحقیقاتی میتواند آثار ناشی از استرس را کم کند و نقش مهمی بر سلامت روان و موفقیتهای تحصیلی دانشجویان داشته باشد. بر اساس گزارشات به عمل آمده، حمایت سرپرست و برگزاری جلسات مشاوره ای از طرف سازمان یا مرکز آموزشی مربوطه میتواند بار روانی ناشی از خستگی عاطفی را در دانشجویان دوره دکتری به طرز ﻗابل ملاحظه ای کاهش دهد. از طرفی، خواب کافی و خوب به جهت سم زدایی بدن، تغذیه مناسب به جهت ایجاد سلامت و ورزش برای آمادگی جسمانی بدن از عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی و افزایش کیفیت سبک زندگی است. به همین علت، در انتها توصیه هایی به منظورکاهش خستگی عاطفی دانشجویان دکتری در طول دوره تحصیلی آنها ارائه شده است تا معضلات موجود در طول دوره تحصیلی خود را با موفقیت پشت سر بگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Twenty Things I Wish I’d Known When I Started My PhD

نویسندگان [English]

  • Mona Shahlaei 1
  • Maryam Saeidifar 1
  • Ali Akbar Saboury 2
1 Institute of Materials and Energy, Karaj, Iran.
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

At present, there are many concerns about the effect of conditions in the academic environment on mental health Ph.D. students. In this regard, the suggestions that have been made on the academic achievement of Ph.D. students during the course of the study published in Nature, have led us to translate this article into Persian and we also wanted to add a section of the lifestyles of doctoral students. The results of the studies showed that Ph.D. students suffered from emotional exhaustion during their education, which could have an adverse effect on their lifestyle, performance and academic achievement, and sometimes lead to depression. Additionally, emotional exhaustion can lead to student dropout. Therefore, maintaining a balance between in own life and research work can reduce the effects of stress and play an important role in mental health and academic achievement of students. Based on reports, Supervisor support and counseling sessions by the organization or educational center can significantly reduce the psychological burden of emotional exhaustion in Ph.D. students. On the other hand, the effective factors for academic achievement and increasing the quality of lifestyle is sufficient and good sleep that causes the detoxification of the body, the appropriate nourishment and exercise make health and the physical fitness of the body, respectively. For this reason, in the end, recommendations have been made to reduce the emotional exhaustion of Ph.D. students during their study period to successfully overcome the challenges they faced during their course

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ph.D. Students
  • Lifestyle
  • Academic Achievement
  • Relaxation
  • Stress
[1]. Saavedra Morales, P. J., Ntontis, E., Kyprianides, S. A. A. (2019). PhD supervisors and faculty members might help to avoid burnout as well as enhance engagement and organisational citizenship behaviour (OCB) among PhD students. Research Policy, 46.4: 868-879.
[2]. Wittmer, J. L., & Martin, J. E. (2010). Emotional exhaustion among employees without social or client contact: The key role of nonstandard work schedules. Journal of Business and Psychology, 25(4), 607-623.‏
[3]. Levecque, K., Anseel, F., De Beuckelaer, A., Van der Heyden, J., & Gisle, L. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. Research Policy, 46(4), 868-879.‏
[4]. Litalien, D., & Guay, F. (2015). Dropout intentions in PhD studies: A comprehensive model based on interpersonal relationships and motivational resources. Contemporary Educational Psychology, 41, 218-231.‏
[5]. Marsh, H. W., Rowe, K. J., & Martin, A. (2002). PhD students' evaluations of research supervision: issues, complexities, and challenges in a nationwide Australian experiment in benchmarking universities. The Journal of Higher Education, 73(3), 313-348.‏
[6]. Cecil, J., McHale, C., Hart, J., & Laidlaw, A. (2014). Behaviour and burnout in medical students. Medical education online, 19.1: 25209.
[7]. Smith, R. L. (2008). An investigation of the genetics of type I psoriasis. The University of Manchester (United Kingdom).‏ Nature Biotech, 46(3):180-186.
[8]. Hunter, K. H., & Devine, K. (2016). Doctoral students’ emotional exhaustion and intentions to leave academia. International Journal of Doctoral Studies, 11(2), 35-61.‏
[9]. مرجان سلیمان پور، رضا یوسفی، علی‌اکبر موسوی موحدی (1396)، "ملاتونین: آنتی‌اکسیدان محصول خواب با کیفیت" نشریه نشاء علم، مجلد 7، شماره 2، صفحات 115-107.
[10]. میترا پیرحقی، محمد فرهادی، علی‌اکبر موسوی موحدی (1395)، "سبک زندگی و پزشکی خواب" نشریه نشاء علم، مجلد 6، شماره 2، صفحات 113-103.
[11]. محمّد بهنام راد، فرشته تقوی، علی‌اکبر موسوی موحدی (1396)، "نقش سبک زندگی در تعدیل دیابت"نشریه نشاء علم، مجلد 5، شماره 1، صفحات 21-12.
[12]. Taylor, L. (2018). Twenty things I wish I’d known when I started my PhD. Nature, DOI: 10.1038/d41586-018-07332-x.