دوره و شماره: دوره 09، شماره 2 - شماره پیاپی 18، خرداد 1398، صفحه 1-78 (خرداد ماه 1398) 
خواب و سم زدایی بدن

صفحه 53-53

علی اکبر موسوی موحدی


زیست شناسی کوانتومی

صفحه 63-72

فرید نصیری؛ سید پیمان شریعت پناهی؛ محمد رهنمای؛ علی اکبر موسوی موحدی


نگاهی به نشریه نیچر و جوایز نوبل

صفحه 73-81

نسیم سلیمانی؛ علی اکبر موسوی موحدی


آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست

صفحه 82-88

ثمین حقیقی پوده؛ یحیی سفیدبخت؛ حسن کوچک زاده