تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران و پژوهشگر وبسنجی در دانشگاه ولورهامپتون انگلستان.

2 دانشکده علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران.

چکیده

طی دهه گذشته جذب نخبگان علمی کشورهای در حال توسعه برای تحصیل و کار در کشورهای توسعه یافته، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ در این میان ایران نیز یکی از ده کشور از لحاظ نرخ مهاجرت پژوهشگران، به کشور کانادا بوده است. هدف این پژوهش بررسی سهم مشارکت پژوهشگران ایرانی در انتشارات علمی حوزه مهندسی کشور کانادا و ارزیابی پیشینه تحصیلی و وضعیت شغلی آنها می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان میدهد که 1908 پژوهشگر ایرانی به عنوان نویسنده مسئول با وابستگی سازمانی کانادایی در 4614 مقاله حوزه مهندسی این کشور در سال‌های 2005-2011 مشارکت داشته‌اند و این روند از 8% در سال 2005 به حدود 16% در سال 2011 رسیده است. همچنین، بیش از نیمی از افراد بررسی شده در نمونه‌گیری، تحصیلات مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد خود را در دانشگاه‌های برتر مهندسی ایران گذرانده اند و بسیاری از آنها پس از پایان تحصیالت اولیه دانشگاهی خود در ایران به کشور کانادا مهاجرت نموده‌اند. افزون بر این، اغلب آنها در سازمان‌ها یا دانشگاه‌های کانادا اشتغال به کار دارند و تعداد کمی شاغل به کار در ایران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Iranian Educated Immigrants in Science Production in Canada

نویسندگان [English]

 • Keyvan Kousha 1
 • Ashraf Maleki 2
 • Sheida Vanoiee 2
 • Mahsa Ganji 2
 • Razieh Mehdizadeh 2
 • Alireza Badrloo 2
 • Mahdieh Hatami 2
 • Hamideh Asadi 2
 • Samira Goudarzi 2
 • Shadi Moshtagh 2
 • Mohsen Tavakoli 2
 • Nima Ghoulami 2
 • Parisa Sepehrara 2
 • Akram Siahi 2
1 Statistical Cybermetrics Research Group, School of Technology, University of Wolverhampton(UK) and Scientometrics Department, University of Tehran.
2 Library and Information Science Department, University of Tehran.
چکیده [English]

During past decade, there has been a noticeable increase in the number of educated personnel immigrating to developed countries from developing countries. Canada has been one of the developed countries that admits a large number of immigrations from different nations. According to the Citizenship and Immigration of Canada, Iran has been one of the top 10 countries in terms of immigration rate over the past decade.
 
However, it is not fully known how the immigration of Iranian scholars may influence scientific productivity of destination country, however. To fill this gap, in this paper, we have attempted to assess the share of contribution of Iranian authors’ in scientific publications of Canada and reported their educational and occupational backgrounds.
 
Corresponding author affiliations of about 39,500 articles indexed in Scopus (2005-2011) in engineering fields have been extracted and checked if they were of Persian names. A sample of online CVs from Iranian corresponding authors has been used to determine the researchers’ educational and occupational backgrounds. Results showed a constant increase in the proportion of publications with Iranian corresponding authors and Canadian affiliation from 8% in 2005 to 16% in 2011. Moreover, 67% and about 50% of Iranian authors have respectively received their BS and MS degrees from top Iranian universities in engineering and 76% of authors had occupations at organizations or universities abroad (mostly in Canada).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brain Drain
 • Science Production
 • Iran
 • Canada
[1]. Lowell, BL, and Findlay, AM. (2001)." Migration of Highly Skilled Persons from Developing Countries: Timpact and Policy Responses". Geneva: International Labour Office.(www.ilo.org/public/english/protection/migrant/ download/skmig-sr.pdf).
[2]. CIC (2012). "Canada Facts and Figures.Ontario." (www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/menu-fact.asp)
[3]. Chaichian, M. A. (2011). " The New Phase of Globalization and Brain Drain: Migration of Educated and Skilled Iranians to the United States" International Journal of Social Economics, Vol. 39, No. 1, PP. 18 - 38.
[4]. Entezarkheir, M. (2005). "Why is Iran Experiencing Migration and Brain Drain to Canada?" 34th Annual Conference of the Atlantic Canada Economic Association, Papers & Proceedings, PP. 1–30.
[5]. Garousi V. (2003). "A Survey on the Immigration of Iranian Experts and the Elite: Reasons, Losses and Possible Solutions". Scientific Seminar on the Discourse of Overseas Iranian Youth. Tehran, Iran.
[6]. Panahi, R. (2012)."Factors Affecting the Brain Drain from Iran". Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 2, No. 3, PP. 3003–3015. (http://www. textroad.com/pdf/JBASR/J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(3)3003-2015, 2012.pdf).