دوره و شماره: دوره 04، شماره 2 - شماره پیاپی 8، خرداد 1393، صفحه 1-110 (خرداد ماه 1393) 
دانش:زیرساخت پیشرفت

صفحه 93-93

علی اکبر موسوی موحدی


تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا

صفحه 101-105

کیوان کوشا؛ اشرف ملکی؛ شیدا وانویی؛ مهسا گنجی؛ رضیه مهدی زاده؛ علیرضا بدرلو؛ مهدیه حاتمی؛ حمیده اسدی؛ سمیرا گودرزی؛ شادی مشتاق؛ محسن توکلی؛ نیما غلامی؛ پریسا سپهرآرا؛ اکرم سیاهی


داوری تخصصی در نشریات علمی

صفحه 106-117

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری


پیشنگری اقلیم منطقه‌ای ایران

صفحه 124-129

یوسف ثبوتی؛ امیر نقوی آزاد


جوایز نوبل در دیابت

صفحه 144-151

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ علی اکبر موسوی موحدی