فناوریهای علوم الکترونیک در پزشکی: درمان های غیرتهاجمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مهندسی متامتریال، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، تهران، ایران و پردیس مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه منچستر، منچستر،

چکیده

رشد چشمگیر کاربرد فناوریهای نوین در علوم پزشکی، سالهای اخیر را بیش از هر زمان دیگربه صحنه تعامل متخصصان علوم الکترونیک و پزشکی تبدیل ساخته است. اگرچه سابقه استفاده از دانش و فناوریهای الکترونیک به دهه های قبل برگشته و به تدریج با ساخت دستگاه های پزشکی تکمیل گردیده، لیکن بکارگیری ابزارهای پیشرفته الکترونیکی در اعمال روشهای نوین درمانی، بویژه در دو مقوله درمان های غیرتهاجمی و کم تهاجمی، از جمله امتیازات پزشکی نوین در مواجهه با بیماریها است.فناوریهای به کار رفته در دو مقوله مذکور با هدف رفع یا کاهش حداقلی نیاز به ورود فیزیکی به بدن و به منظور عدم آسیب به پوست، بافت ها و اعضاء فراگیر شده اند. کاربرداین فناوری ها به دلیل قابلیت بالای نوآوری وتجاری برجسته، در قالب چهار دسته: مدیریت جراحت، انتقال دارو، حسگرهای غیرتهاجمی، و پایشهای پوشیدنی مورد توجه قرارگرفته اند. در این میان"حسگرهای غیرتهاجمی"، به موجب قابلیت انعطاف بالاتر و استفاده بیشترشان، فراگیرترین کاربرد را در درمان های پزشکی داشته اند. البته سهولت در استفاده و مشاهده سریع و کوتاه مدت نتایج این حسگرها، نیز از عوامل موثر در توجه به آنها به شمار می رود. با عنایت به نقش کلیدی ابزارها و دستگاه های پیشرفته الکترونیک در اعمال روش‌های نوین درمانی،در نوشتار حاضر تلاش گردیده تا با معرفی نمونه‌هایی از این دستگاهها، نحوه عملکرد آنها، مزیت ها و محدودیت های موجود، تصویری اجمالی از حال و آینده پزشکی الکترونیک به عنوان یک شاخه علمی شگفت انگیز ارائه و زمینه های فعالیت پژوهشی مرتبط با این فناوری‌ها مورد بحث قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Novel Electronic Technologies in Medicine:Non-invasive Treatments

نویسنده [English]

  • Shokrollah Karimian
Metamaterials Engineering Research Group, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran. School of Electrical & Electronic Engineering, The University of Manchester, Manchester, UK.
چکیده [English]

The mind- boggling growth of novel technologies in medical sciences has turned the recent years, more than ever, into the collaboration arena for specialists from electronics and medicine. Although the precedence of employing knowledge and technologies of electronics dates back to the past decades, but the use of advanced modern electronic systems in medical treatments, particularly in non-invasive and minimally-invasive treatments, has indeed been one of the prominences of modern medicine in dealing with diseases.
The technologies employed for the non -invasive treatment scheme have impacted many lives, and so have become very widespread, with the aim of eliminating or minimizing the need for physical insertion into the body and consequential damages to the skin, tissues and organs. The use of these technologies have been considered in four main categories of: wound management, drug delivery, non-invasive sensing and wearable monitors; amongst which non-invasive sensors seem to be widely adopted in medical treatments; thanks to their high flexibility, low cost, ease of use, and the short time-frame for availability of results.
Considering the key role of the advanced tools and systems in implementing novel non- invasive treatment techniques, this article attempts to introduce some of the electronic systems used for such treatments, discussing their operation mechanisms, advantages and limitations, market dynamics, etc. The paper also provides an overall image of the present and future of medical electronics as well as offering grounds for cultivating such scientific research activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical electronics
  • non-invasive treatments
  • minimally-invasive treatments
  • wound management
  • drug delivery
  • implantable sensors
  • wearable monitors
[1] . " Centre for Bio-Inspired Technology (CBIT) Annual Research Report (2010)" . Imperial College London, pp. 1-64.
[2]. Murphy, O.H., Bahmanyar M.R., Borghi A., McLeod C.N., Navaratnarjah M., Madgi H.Y., and Toumazou C., (2013). "Continuous in Vivo Blood Pressure Measurements using a Fully Implantable Wireless SAW Sensor ", Biomedical Microdevices, Springer, pp. 737-749.
[3]. Graham A.H.D, S.M Surgay, P. Langlois, C.R. Bowen, J. Taylor, and J. Robbins, (2011)."Modification of Standard CMOS Technology for Cell-based Biosensors, Journal of Biosensors and Bioelectronics", Elsevier, pp. 458-462.
[4]. Ahmad R.K., A.C. Parada, S. Hudziak, A. Chaudhary,and R.B. Jackman, (2010). Nanodiamond-coated Silicon Cantilever Array for Chemical Sensing, Applied Physics Letters, Vol. 97, Iss. 9, pp. 97-99.
[5]. Huang X., S. Li, J. Schultz, Q. Wang and Q. Lin,(2009). "A biocompatible affinity MEMS sensor for continuous monitoring of glucose", 4th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS), pp. 797-802.
[6]. Murphy O.H., C.N. McLeoid, M. Navaratnarajah, M. Yacoub, and C. Toumazou, (2012). "A Pseudo-Normal- Mode Helical Antenna for Use with Deeply Implanted Wireless Sensors", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 60, No. 2, pp. 1135-1139.
[7]. Najafi N. and A. Ludomirsky, (2004)."Initial Animal Studies of a Wireless, Batteryless, MEMS Implant for Cardiovascular Applications", Biomedical Microdevices, Vol. 6, pp. 61-65.
[8]. Rozenman Y., R.S. Schwartz, H. Shah, and K.H. Parikh, (2007)."Wireless Acoustic Communication with a Miniature Pressure Sensor in the Pulmonary Artery for Disease Surveillance and Therapy of Patients with Congestive Heart Failure", Journal of the American College of Cardiology, Vol. 7, pp. 784-789.
[9]. Verdejo H.E., P.F. Castro, R. Concepcion, M.A. Ferrada, M.A. Alfaro, M.E. Alcaino, C.C. Deck, R.C. Bourge,(2007)."Comparison of a Radiofrequency-based Wireless Pressure Sensor to Swanganz Catheter and Echocardiography for Ambulatory Assessment of Pulmonary Artery Pressure in Heart Failure", Journal of the American College of Cardiology, Vol. 25, pp. 2375-2382.
[10]. S eifert F., W.E. Bulst, C. Ruppel, (1994). "Mechanical Sensors Based on Surface Acoustic- Waves". Sensors Actuators A: Physical Journal. Vol. 3, 1994, pp. 231-239.
[11]. Abraham W.T., P.B. Adamson, R.C. Bourge, M.F. Aaron, M.R. Costanzo, L.W. Stevenson, W. Strickland, S. Neelagaru, N. Raval, S. Krueger, S. Weiner, D. Shavelle, B. Jeffries, and J.S. Yadav, (2011). "Wireless Pulmonary Artery Haemodynamic Monitoring in Chronic Heart Failure: A Randomised Controlled Trial". Lancet 9766, pp. 658-666.
[12]. Bigler E., D. Hauden, and G. Theobald, (1989). "Stress-sensitivity Mapping for Surface Acoustic Waves on Quartz", IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, Vol. 1, pp. 57-62.
[13]. Chitnis G., T. Maleki, B. Samuels, L. Cantor, and B. Ziaie, (2012). "A Minimally Invasive Iimplantable Wireless Pressure Sensor for Continuous IOP Monitoring", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 99, pp. 1-2.
[14]. R. Tan, T. McClure, C.K. Lin, D. Jea, F. Dabiri, T. Massey, M. Sarrafzadeh, M. Srivastava, C.D. Montemagno, P. Schulam, and J. Schmidt, (2009). "Development of a Fully Implantable Wireless Pressure Monitoring System", Biomedical Microdevices, Vol. 1, pp. 259-264.