مروری بر مقاله های برتر در سال 2013 در باره نوآوری باز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت.

2 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران

چکیده

در دنیای صنعتی امروز که به سرعت به سمت جلو در حرکت است، شرط بقای بنگاه ها و موسسات اقتصادی در گرو ارتقای آموخته های فنی تخصصی و ایجاد هماهنگی با نظام اقتصادی و بازار جهانی است. رسیدن به این امر مهم جز از طریق تحقیق، توسعه، نوآوری و استفاده از دستاوردهای جهانی میسر نخواهد بود. نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانها در ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی محسوب می شود، بویژه "نوآوری باز" که بر جمع سپاری کلیه منابع، امکانات درون و برون بنگاهها و کاربرد هدفمند جریان های درونگرا و برونگرای دانش به منظور شتاب بخشیدن به فرایند نوآوری داخلی و گسترش بازار بیرونی نوآوری تاکید می نماید. کمتر از ده سال پس از انتشار کتاب نوآوری باز در سال 2003 توسط چسبرو، افقی جدید در حوزه مدیریت فنآوری و نوآوری بوجود آمد و تجاری‌سازی فناوری با شیوه های پیشرفته شکل گرفت. امروزه موج این رویکرد نوین تمام ادبیات علمی حوزه مدیریت نوآوری را تحت تاثیر قرار داده است. امروز اگر کسی در گوگل پژوهشی مقوله نوآوری باز را جستجو کند، با عدد خیره کننده بیش از دو میلیون بازدید روبه‌رو میشود. کتاب چسبرو ظرف کمتر از 7 سال بیش از 1800 رجوع و استناد علمی داشته است. البته اگر چه نوآوری باز در کشورهای توسعه یافته با زیر ساخت های همسان مورد اقبال است، لیکن مقوله های نوظهور دیگری منتج از نوآوری باز شامل: نوآوری مقرون به صرفه و نوآوری معکوس در کشورهای در حال توسعه توفیق بیشتری داشته است. نوآوری مقرون به صرفه استفاده از روش هایی است که محدودیت های منابع، مالی و ساختاری را تبدیل به فرصت و مزیت می نماید. نوآوری معکوس نیز عبارت است از توسعه یک محصول با قیمت نازل برای کشورهای در حال توسعه و برای خدمت به مشتریان کم‌درآمد که پس از ورود به کشورهای توسعه یافته و کسب موفقیت‌های تجاری به کشورهای توسعه یافته ورود پیدا می کند. در این مقاله بر مبنای رتبه‌بندی پایگاه داده‌ی شبکه تحقیقات علوم (SSRN)، 10مقاله برتر در سال 2013 درباره نوآوری باز و موضوعات مرتبط حاوی نظریات کاملاً جدید، کاربردی و پژوهش‌های پیشگامانه است، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. برای آشنایی علاقمندان به این حوزه، در این جستار چکیده ای از محتوی این مقالات به زبان فارسی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview on the Best Top Papers on Open Innovation in 2013

نویسندگان [English]

  • Reza Bandarian 1
  • Abolfazl Kiani-Bakhtiari 2
1 Academic Staff of Research Institute of Petroleum Industry (ripi).
2 Foundation for the Advancement of Science & Technology in Iran
چکیده [English]

In today’s industrial world the survival of enterprises depends on their innovative approaches in line with the global economic system and market. Innovation is a crucial factor for enterprises to create value and sustainable competitive advantage in today’s complicated environment. “Open Innovation” (OI) focuses on crowd sourcing and the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively. OI has been proposed as new paradigm in innovation management. A search in Google Scholar on open innovation provides over 2 million hits, Henry Chesbrough’s 2003 book has gathered more than 1,800 citations in just seven years. Although OI in developed countries with preliminary infrastructure is concerned, however newly derived approaches emerged from open innovation such as Frugal and Reverse innovation is more interested in developing countries. Frugal Innovations responds to limitations in resources, whether financial, material or institutional, and using a range of methods, turns these constraints into an advantage. Reverse innovation, on the other hand, leads to products which are created locally in developing countries, tested in local markets, and, if successful, then upgraded for sale and delivery in the developed world.
In this Paper on the bases of rankings of the Social Sciences Research Network (SSRN) database, the best most cited papers on Open Innovation and related topics that have been published in 2013 containing new theories, recent case studies, preliminary results and pioneering researches have been overviewed. Researchers, Students on Management of Technology can freely access to full papers addresses highlighted in references part of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowd Capital
  • Leveraging External Sources of Innovation
  • The Golden Circle of Innovation
  • Sustainability-Oriented Innovation
  • Managing Crowd Innovation
  • Reverse Innovation
  • Innovation Tournaments
  • IP on Open Innovation
[1]. Prpic, J., Shukla, P. (2013). " The Theory of Crowd Capital", Proceedings of the Hawaii International Conference on Systems Sciences 46. Maui, Hawaii, USA. IEEE Computer Society Press.
[2]. West, J., Bogers, M.(2013)." Leveraging External Sources of Innovation: A Review of Research on Open Innovation", Journal of Product Innovation Management, 814-831, doi: 10.1111/jpim.12125.
[3]. Spruijt ,J.,Spanjaard T. G.S.,Demouge, K.( 2013). "The Golden Circle of Innovation: What Companies Can Learn from NGOs When It Comes to Innovation, Modern Marketing for Non-Profit Organizations", International Perspectives, S. Smyczek, ed., Katowice: University of Economics in Katowice Publishing House.
[4]. Hansen, E.G., Dunker, F. G. (2012)."Sustainability- Oriented Innovation", Encyclopedia of Corporate Social Responsibility: Heidelberg, Germany; New York: Springer.
[5].Tushman, M., Lakhani, K., Lifshitz-Assaf, H. (2012). "Open Innovation and Organization Design", Harvard Business School - Technology and Operations Management Group; Journal of Organization Design, Vol. 1, No. 1.
[6].Collm, A., Schedler, K.(2012). "Managing Crowd Innovation in Public Administration", International Public Management Review, Vol. 13, Iss. 2, 2012, 1-18 .
[7]. Hossain, M. (2013). "Adopting Open Innovation to Stimulate Frugal Innovation and Reverse Innovation". Working pPaper available from SSRN via http://ssrn. com/abstract=2214952.
[8].Wooten , J. O., Ulrich, K. T.(2013)." The Impact of Visibility in Innovation Tournaments: Evidence from Field Experiments"Working Paper available from SSRN via http://ssrn.com/abstract=2214952.
[9]. Cobo, C., Naval, C .(2013). "Digital Scholarship: Exploration of Strategies and Skills for Knowledge Creation and Dissemination" International Conference on Internet Science Conference Proceedings, Brussels.
[10].Hrdy, A.(2013)."Dissenting State Patent Regimes, IP Theory", Vol. 3, No. 2, pp. 78-97.