آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی،مرکز تحقیقات پروتئین،آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژی

2 دانشگاه شهید بهشتی،مرکز تحقیقات پروتئین

چکیده

آلودگی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که محیط‌زیست با آن مواجه است. با رشد جمعیت جهانی، میزان ترکیبات سمی که به اکوسیستم وارد می‌شود نیز افزایش می‌یابد. آلاینده‌های زیست‌محیطی از منابع متعددی مشتق می‌شوند و شناخت منابع این آلاینده‌ها و همچنین اثرات سمی آنها راهی برای جلوگیری از آسیب‌هایی است که سلامت انسان و سایر جانداران را تهدید می‌کند. سالیانه بیش از ۱۳ میلیون مرگ ناشی از آلاینده‌های زیست‌محیطی گزارش می‌شود و حدود ۲۴% از بیماری‌ها به‌واسطه‌ی قرارگیری در معرض این آلاینده‌ها اتفاق می­افتد. سمیت ژنتیکی حاصل از آلاینده‌ها موجب جهش‌زایی در سلول‌های پیکری و جنسی می‌شود و اثرات مخربی روی الگو‌های اپی‌ژنتیکی خواهد داشت. در این مقاله سعی شده است اثرات مخرب برخی از مهمترین آلاینده‌های محیطی که انسان روزانه با آن سروکار دارد، بررسی شود. این آلاینده­ها در تنظیم‌های اپی‌ژنتیکی اختلال ایجاد می‌کنند و در شکل‌گیری بیماری‌های ریوی، اختلالات هورمونی، سرطان و غیره نقش دارند. همچنین در بخش پایانی مقاله، مختصراً توضیحاتی پیرامون زیست­پالایی این آلاینده‌ها عنوان شده است تا زمینه‌ای برای کمک به حفظ محیط‌زیست و سلامت انسان فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Pollutants and epigenetic studies

نویسندگان [English]

  • Yahya Sefidbakht 1
  • Arian Zamani Dehkordi 2
  • Ali Ghorbani 2
1 Protein Research Center, Shahid Beheshti University, Velenjak, Tehran, Iran.Faculty of New Technologies and Energy Engineering, Shahid Beheshti University, Velenjak, Tehran, Iran.
2 Protein Research center, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pollution is one of the biggest problems that environment faces and with the growth of the global population, the amount of toxic compounds entering the ecosystem also increases. Environmental pollutants are derived from several sources, and the recognition of the sources of these pollutants and their toxic effects is a way to prevent damages that threaten the health of humans and other living organisms. More than 13 million deaths are reported annually because of environmental pollutants, and about 24% of the diseases are due to exposure to these pollutants. The genotoxicity that arises from pollutants causes mutation in somatic and sex cells and has destructive effects on the epigenetic patterns. In this article, it has been tried to investigate the destructive effects of some of the most important environmental pollutants that humans deal every day which can cause problems in epigenetic regulation and some diseases such as pulmonary diseases, hormonal disorders, cancers and etc. At the end of article, the bioremediation of these pollutants is discussed that may help the environment and consequently human health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Pollutants
  • Biological Consequences
  • Epigenetic
  • DNA Methylation#
  • Bioremediation
[1]. Alexander, M. (2000). Aging, bioavailability, and overestimation of risk from environmental pollutants. Environmental Science & Technology, 34(20), pp.4259-4265.
[2]. Perera, F., Herbstman, J. (2011). Prenatal environmental exposures, epigenetics, and disease. Reproductive Toxicology, 31(3): 363-373.
[3]. Kota, S. K., Feil, R. (2010). Epigenetic transitions in germ cell development and meiosis. Dev. Cell, 19, 675–686.
[4]. Feil, R., Fraga, M. F. (2012). Epigenetics and the environment: emerging patterns and implications. Nature Reviews Genetics, 13(2): 97.
[5]. Hou, L., Zhang, X., Wang, D. and Baccarelli, A. (2011). Environmental chemical exposures and human epigenetics. International Journal of Epidemiology, 41(1), pp.79-105
[6]. Dawson, M. A., Kouzarides, T. (2012). Cancer epigenetics: from mechanism to therapy. Cell, 150(1): 12-27.
[7]. Gavrilescu, M., et al. (2015). Emerging pollutants in the environment: present and future challenges in biomonitoring, ecological risks and bioremediation. New Biotechnology, 32(1): 147-156.
[8]. Yamamura, S., Amachi, S. (2014). Microbiology of inorganic arsenic: from metabolism to bioremediation. Journal of Bioscience and Bioengineering, 118(1): 1-9.
[9]. Megharaj, M., et al. (2011). Bioremediation approaches for organic pollutants: a critical perspective. Environment International, 37(8): 1362-1375.
[10]. Wilson, S. C., Jones, K. C. (1993). Bioremediation of soil contaminated with polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs): a review. Environmental Pollution, 81(3): 229-249