اول انسان باشید و بعد دانشمند

نوع مقاله : ترجمه و جمعبندی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آلیسون آنتس: من در ابتدا یک انسان بودم و سپس یاد گرفتم که یک دانشمند باشم. اگر انسان بودن را فراموش کنم، در این صورت با مشکل بزرگی مواجه خواهم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

be human first, scientist second.

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Saboury
  • Fatemeh Mamshali
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanity
  • scientist Ethics
  • Nature
[1]. Antes, A. (2018). First law of leadership: be human first, scientist second. Nature, 563(7733): 601.