فهرست نامه واژه های فارسی نشریه نشاء علم

مطالب عمومی

نویسنده

استاد ، گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چندی پیش، از سوی سر دبیر گرامی نشریه "نشاء علم از من خواسته شد تا ویراستاری نوشتارهای فرستاده شده به دفتر نشریه را پس از پذیرش علمی، ویراستاری نمایم. این فرصتی بود برای من تا بتوانم نوشتارها را با به کار گیری واژه های فارسی، ویراستاری نمایم. در ویراستاری نوشتارها، این آگاهی را به دست آوردم که در بسیاری از نوشتارها واژه هایی که ریشه های ژرف در زبان های گوناگون دیگر فرهنگ ها دارند، بدون هیچگونه بازنگری به کار گرفته می شوند، در حالی که به جای آن واژه ها، در زبان پارسی واژه های زیبا و دلنشی بسیار گسترده ای داریم. به زبان مولانا سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. بدین ترتیب، تصمیم گرفتم که واژه های فارسی را با واژه های غیر فارسی جایگزین نمایم و فهرست آنها را به شرح زیر به آگاهی نویسندگان نشریه نشاء علم برسانم و از همه نویسندگان درخواست نمایم که واژه های فارسی مورد نظر خود را به آگاهی دفتر مجله "نشاء علم " برسانند تا در آینده نزدیک فهرستی از واژه های پیشنهادی به صورت یک کتابچه برای نویسندگان فارسی زبان چاپ شود. فهرست واژه های فارسی پیشنهاد شده، در واژه نامه هایی مانند " لغت نامه دهخدا " و " لغت نامه معین " آمده است. از آنها که بگذریم، به اندازه ای واژه های ژرف پارسی در ادبیات فارسی جلوه گری می نمایند که در بسیاری از موارد نیاز نیست که ما واژه های بیگانه را در سخنرانی ها، نوشتارها، سرایش های روشنگری های دینی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی و ... بکار گیریم. امید دارم که نویسندگان گرامی دست کم این نمونه از واژه های فهرست شده در زیر را برای نگارش های خویش به کار گیرند و تلاش نمایند تا این فهرست را با به کارگیری واژه های فارسی، بهتر و گسترده تر نمایند. از همه اندیشمندان، پژوهشگران دانشگاهی و نویسندگان گرامی به ویژه زمینه ادبیات فارسی که با پیشنهادهای خود ما را در رسیدن به این هدف یاری می نمایند، از پیش سپاسگزاری می نمائیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Index of Persian Words in Science Cultivation Journal

نویسنده [English]

  • Abbas Shokravi
Professor, Organic and Polymer Chemistry Faculty of Chemistry Kharazmi University
چکیده [English]

This abstract has been published only in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editing
  • Persian words
  • non-Persian words
  • Persian writing rules