ابوریحان بیرونی، دانشمند پرآوازه ی ایرانی و کشف قاره آمریکا

نوع مقاله : ترجمه و جمعبندی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت

چکیده

امروزه در بسیاری مجامع از گذشته روشن و پر افتخار دانشمندان ایرانی سخن به میان می آید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بعد از سالها، همچنان کشف های مهم این دانشمندان مورد توجه مراکز تاریخ علم غرب است. اخیرا در جلد 344، شماره 6190(سال 2014) مجله SCIENCE مطالبی راجع به ابوریحان بیرونی، ریاضی دان و ستاره شناس نامی ایرانی منتشر شده است که با توجه به متون قدیمی بر جای مانده، خبر از اشاره بیرونی به وجود یک سرزمین ناشناخته ( قاره آمریکا) می دهد که در ادامه به آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abu Reyhan Biruni, a famous Iranian scientist and explorer of the American continent

نویسنده [English]

  • Saeed Yousefi Nejad
Shiraz University of Medical Sciences, School of Health
چکیده [English]

Was America ‘discovered’ in medieval Central Asia? (By Richard Stone)
Science  20 Jun 2014:
Vol. 344, Issue 6190, pp. 1331-1332
DOI: 10.1126/science.344.6190.1331

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biruni
  • discovery of America continent