مروری بر تاریخچه فعالیت شبکه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی کشور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، معاون دفتر پشتیبانی تحقیقات و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

چکیده

این مقاله تاریخچه ایجاد شبکه­‌های آزمایشگاه­‌های تحقیقاتی و پیامدهای شکل­‌گیری آنها را بر مراکز آموزش عالی ایران بررسی می­‌کند. نتایج این مطالعه نشان می­‌دهد برای حمایت از استقرار شبکه­‌های آزمایشگاه‌­های تحقیقاتی به مدیریت پایدارتری نیاز داریم. شبکه‌­های آزمایشگاهی که در حال حاضر در کشور فعال هستند نیز به‌طور کلی خدمات­گرا هستند. ایجاد آزمایشگاه‌­های به اصطلاح ملی در کشور می­‌باید نسبت به سایر کشورها پیشرفت نماید. با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی و افزایش تعداد محققان، حضور فعال شبکه‌­های آزمایشگاه­‌های تحقیقاتی یکی از اولویت­های اصلی و یکی از ضروریات مهم کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outlook on the History of Research Laboratories Networks in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadegh Oliaei
Faculty member of the Ministry of Science, Research and Technology, Deputy Head of Research and Technology Support Office of the Ministry of Science, Research and Technology
چکیده [English]

This article examines the history of establishing the research laboratories networks (RLN) and the consequences of their formation on higher education centers in Iran. The results of this study show we need more stable management for supporting the establishment of RLN. The laboratory networks that are currently active in the country are also generally service-oriented, and the established national laboratories are more active in this direction. The output of so-called national laboratories in the country should be improved relative to other countries. Due to the expansion of higher education centers and the increasing number of researchers, the presence active RLN is one of the main priorities and one of the important necessities of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laboratory network
  • National laboratory
  • Research laboratories network
[1].    منصوری، رضا (1392) چهار سال در وزارت عتف 
[2].    منصوری، رضا(1393)، ایران من جلد چهارم، معماری علم در ایران ویراست دوم
[3].    علی تبار، رمضان (1386)، ترمولوژی و اصطلاح نامة تحقیق و پژوهش. مجله معارف شماره 46 خرداد ماه سال 1386. 
[4].    گودررزی، کیومرث و قربانی، محمد حسین (1398)، نگاهی به آزمایشگاه‌های موجود در دانشکده‌های مدیریت جهان. فصلنامه علم و فناوری، دوره9 شماره 3 پاییز 1398
[5].    فرهنگ لغت معین
[6].    نظام‌نامه شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) مصوب 1389
[7].    فرهنگ لغت عمید
[8].    وظیفه، م virtualdr.ir
[9].    وبگاه آزمایشگاه ملی آرگونwww.anl.gov 
[10].    وبگاه آزمایشگاه ملی فرمیwww.fnal.qov
[11].    وبگاه آزمایشگاه ملی آیداهوwww.inl.gov 
[12].    وبگاه آزمایشگاه ملی اوک ریدجwww.ornl.gov 
[13].    وبگاه آزمایشگاه ملی بروکاون www.bnl.gov
[14].    وبگاه آزمایشگاه ملی سندیا  www.sandia.gov
[15].    وبگاه آزمایشگاه ملی فیزیک www.npl.co.uk 
[16].    وبگاه آزمایشگاهی ملی شیمی هندwww.ncl-india.org
[17].    وبگاه آزمایشگاه رانباکسی هندwww.ranbaxy.com
[18].    وبگاه موسسه مشترک تحقیقات هسته ای دوبنا مسکو www.jinr.ru
[19].    وبگاه موسسه فناوری هاربین چین www.en.hit.edu.cn
[20].    وامی، مریم السادات (1398) معرفی اژانس کاوش های هوا فضای ژاپن. www.ari.ac.ir و وبگاه www.iranhavafaza.com
[21].     علیائی، محمد صادق (1395)، شیوه نوین ساماندهی آزمایشگاه-ها و کارگاه‌های تحقیقاتی کشور (مطالعه موردی آزمایشگاه ها و کارگاه‌های وزارت عتف)، فصلنامه رویکرد نوین آزمایشگاهی، سال اول شماره 4
[22].    اخکان، سعیده (1381)، شبکه آزمایشگاه‌های ملی تحقیقات کشور در علوم پایه. مجله رهیافت شماره 27 بهار 1381
[23].    حاجی‌زاده ا قدم و آقابابائی، نفیسه و علیائی، محمد صادق  (1398)، بررسی چالش‌های نظام مدیریت امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، فصل نامه رویکرد نوین آزمایشگاهی، شماره 4سال 1398
[24].    عزیزی، فریدون و عینی، الهه (1382)، شامتک پزشکی (شبکه آزمایشگاه‌های ملی تحقیقاتی گروه پزشکی کشور). مجله رهیافت شماره 30 تابستان 1382
[25].     علیائی، محمد صادق و رحمانی، مژده (1386) شامتک موضوعی. مجله رهیافت، شماره 41 پاییز و زمستان 1386
[26].    چالش مفاهیم یا واژه گزینی درست در آزمایشگاه های علمی کشور. نشیریه خبری شماره 3 انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران اسفند ماه 1399
[27].    وبگاه شبکه شاعاshaa.msrt.ir 
[28].    وبگاه شبکه نانو.nanolab.ir
[29].    وبگاه شبکه آزمایشگاه‌های فناوری راهبردی labsnet.ir
[30].    وبگاه شبکه ساها (دانشگاه آزاد اسلامی) .saha.iau.ir
[31].    وبگاه شبکه شاپنا دانشگاه پیام نور .shapna.pnu.ac.ir
[32].    به نقل از خانم دکتر قبادی دانا معاون پژوهشگاه استاندارد
[33].    وبگاه سازمان غذا داروwww.fda.gov.ir
[34].    خبرگزاری ایرنا 17 فروردین ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۲۷کد خبر ( (83266659(رئیس پیام نور)
[35].    وبگاه آزمایشگاه ملی سازه امیر کبیر.civl.aut.ac.ir
[36].     وبگاه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.nbml.ir
[37].    خبرگزاری ایلنا کد خبر: 555883 ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۴:۲۸:۵۸.( دانشگاه آزاد)
[38].     سمیعی، سیامک (1399)، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت. پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کد خبر215458   www.behdasht.gov.ir
[39].     علیائی، محمد صادق (1400) طرح شبکه توسعه استانی پژوهش و فناوری (شتاپ)