نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مرکز عالی الکتروشیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعه زندگی‌نامه دانشمندان بزرگ کمک بسیاری به شناخت مسیر فکری محققان می‌کند که می‌تواند در زندگی علمی و شیوه‌های تحقیقاتی آنان تاثیر‌گذار باشد. این مقاله به مطالعه زندگی‌نامه‌ جابربن حیان و ابوریحان بیرونی از دانشمندان ایرانی، ماری کوری و نیکولا تسلا از دانشمندان و مخترعان غربی می‌پردازد. هم چنین، سعی بر آن شده است تا علاوه‌بر ذکر اکتشافات و اختراعات این دانشمندان به نکات برجسته زندگی آنها پرداخته شود.
طبق باور جابر‌بن‌حیان(شیمیدان مسلمان و ایرانی) کیمیا، سلطان تمام علوم محسوب می‌شده است. از او نقل شده است که تاریخ بشر قابل‌قیاس با کیمیاگری عظیمی است که هدف آن رسیدن از نقص به کمال است.
ابوریحان بیرونی جزء شخصیت‌های برجسته روزگار خود و از شخصیت‏های چند بُعدی در علم بوده است. این دانشمند ایرانی در علوم مختلفی از جمله ریاضی، ستاره‌شناسی، تقویم‌شناسی، انسان‌شناسی، تاریخ‌نگاری، گاه‌نگاری و طبیعت‌شناسی صاحب‌نظر بود.
ماری کوری اولین دانشمند زنی بود که در پی کشف و اثبات رادیواکتیویته موفق به کسب جایزه نوبل شد. همچنین نام او به‌عنوان اولین فردی که در دو رشته (شیمی و فیزیک) موفق به کسب جایزه نوبل شده است، در تاریخ ثبت شده است.
نیکولا تسلا از نبوغ و استعداد خاص در زمینه فیزیک و الکتریسیته برخوردار بود که از او شخصیتی اسرارآمیز ساخته است. تحقیقات این دانشمند نشانگر آن است که او سال‌ها و قرن‌ها از زمانی که در آن می‌زیست جلوتربوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Outlook at the Scientific Life of Iranian and World scientists (2nd part)

نویسندگان [English]

  • IBB Hosseini 1
  • Mehrnaz Ebrahimi 2
  • Parviz Norouzi 2
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 1
1 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Center of Excellence in Electrochemistry, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Studying the biographies of great scientists helps a lot in understanding the intellectual path of researchers that can influence their scientific life and research methods. This article studies the biographies of Jaber bin Hayyan (Jaber) and Abu Rihan Biruni, as Iranian scientists and Marie Curie and Nikola Tesla as Western scientists. It is attempted to monitor the moral highlights and their lives as well.
Jaber is the name of a Muslim and Iranian chemist. According to him, Alchemy was considered the king of all sciences. He believed the human history is comparable to a huge Alchemy that aims to reach perfection for human.
Abu Rihan Biruni was worldwide Iranian knowledge man and multidimensional figures in science. He was an expert in various sciences such as mathematics, astronomy, calendars, anthropology, historiography, chronology, medicine, and natural sciences.
Marie Curie was the first female scientist to win the Nobel Prize in Radioactivity. She was also the first lady to receive the Nobel Prize in physics and chemistry.
Nikola Tesla had a special genius and talent that made him a mysterious figure in physics and electricity. Tesla's experiments show that he was ahead of the time he lived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alchemy
  • Experimental sciences
  • Radioactivity
  • Teslameter
[1]. Amir, S. S., Tbakhti, A. (2007). Jabir ibn Hayyan, Ann. Saudi. Med. 27(1) 52-53.doi: 10.5144/0256-4947.2007.53.
[2]. Holmyard, E. J. (1972). Digitalized version, University of Mishigan, ISBN 0598744991, 9780598744999.
[3]. Hayyan, J. I. Nadim, I. (2020). The Philosopher's Stone is the Book of Jaber bin Hayyan, the Great Philosopher and Alchemist: Jabir's Biography Contains Many Mythological Aspects, Although External Evidence, ASIN: B086JBGS8Q.
[4]. Allaf, M. A. (2020). The Comprehensive Book on Properties (Jābir ibn Ḥayyān Studies Series 3‬, ASIN: B08G4M9KYX.
[5]. Russel, R. (April 1, 1994). The Alchemical Works of Geber, Red Wheel/Weiser; Limited edition, ISBN-10: 0877288119.
[6]. کوه کن، ر. (1388). طغرایی و شرح کتاب الرحمة جابر بن حیان. جاویدان خرد، 6(4)، ص 71-96. 
[7]. خزائلی نجف آبادی، محمدباقر. (1391). جابر بن حیان و طبقه بندی علوم. نشریه تاریخ و فرهنگ اسلامی، ص 73-82
[8]. باقری بیدهندی. ناصر. (1378). جابربن حیان پدر شیمی. انتشارات نصر 
[9]. Green, T. M. (1992). The city of the Moon God: Religious Traditions of Harran (Religions in the Graeco-Roman World), Brill, p. 177. 
[10]. طهوری، مهروش، (1391). آشنایی با مشاهیر علم. آشنایی با ابوریحان بیرونی، انتشارات ذکر، کتاب‌های قاصدک
[11]. Gafurov, B. (1974). Al-Biruni, a Universal Genius Who Lived in the Central Asia a Thousand of Years Ago, The Unesco Courier, Pages 4-9.
[12]. دهقانی، محمد، (1397). ابوریحان بیرونی، انتشارات نشر نی
[13]. ابراهیمی. مهرناز، حسینی. الناز، نوروزی. پرویز، موسوی موحدی. علی اکبر. (1399). نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول)، نشریه نشا علم، سال یازدهم، شماره اول، ص 102-112
[14]. Sparavigna, A. C. (2013). The science of al-Biruni. arXiv preprint arXiv:1312.7288.
[15]. Kujundzić, E. & Masić, I. (1999). Al-Biruni--a universal scientist. Medicinski Arhiv, 53(2), 117-120.
[16]. Pingree, D. (2010). Bīrūnī, Abū Rayhān, ii. Bibliography, in Encyclopedia Iranica, Volume 4(3), 276-27.  
[17]. Curie, E. (1937). Madame Curie: A Biography By Eve Curie, Doubleday, Doran, ASIN B001CXRG24.
[18]. Quinn, S. (2011). Marie Curie: A Life Kindle Edition, Plunkett Lake Press (August 16, 2011), ASIN B005HRYMZ0.
[19]. Redniss, L. (2010). Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout, It Books; First Edition, ISBN-10: 0061351326.
[20]. Goldsmith, B. (2005). Obsessive Genius: The Inner World of Marie Curie (Great Discoveries), W. W. Norton; Reprint Edition, ISBN-10: 073945305X.
[21]. گریبین، جان، گریبین، مری (1391) ، آشنایی با ماری کوری، به ترجمه پریسا همایون‌روز، انتشارات ذکر، کتاب‌های قاصدک، شابک 2-500-307-964-978.
[22]. گوگرلی، لیز (1383)، ماری کوری، به ترجمه مهین مهتاج، انتشارات دلهام، شابک 5-92-6593-964.
[23]. مگان، استاین (1398) ، ماری کوری چه کسی بود؟،  به ترجمه فروغ فرجود، انتشارات فاطمی، شابک 0-99-6011-622-978.
[24]. Lomas, R. (2000). The Man Who Invented the Twentieth Century. Nikola Tesla, Forgotten Genius of Electricity. Headline, London, ISBN 0-7472-6265-9.
[25]. Seifer, M. (2016). Wizard: The Life and Times of Nikola Tesla: Biography of a Genius, Citadel; Reprint edition, ISBN-10: 0806539968. 
[26]. Tesla, N. (2005). My Inventions: The Autobiography of Nikola Tesla, Wildside Press. 
[27]. King, G. (2013). The Rise and Fall of Nikola Tesla and his Tower, 
Smithsonion Magazine.
[28]. Carlson, W. B. (2015) Tesla: Inventor of the Electrical Age Paperback, Princeton University Press; Reprint edition. 
[29]. Cooper, C. (2015).The Truth about Tesla: The Myth of the Lone Genius in the History of Innovation, Race Point Publishing.
[30]. Munson, R. (2019). Tesla: Inventor of the Modern, W. W. Norton & Company; 1st edition [31]. Jonnes, J. (2004). Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World, Random House Trade Paperbacks.
[32]. Wilson, D. H. (2008). The Mad Scientist Hall of Fame, Citadel Trade; Illustrated edition, ISBN-10 : 0806528796.
[33]. Seifer, M. J. (2009). Article in New Dawn Magazine, chapter excerpt from: Transcending the Speed of Light Consciousness, Quantum Physics & the Fifth Dimension. 
[34]. Parker, C. A. (2015). Master of Electricity - Nikola Tesla: A Quick-Read Biography about the Life and Inventions of a Visionary Genius, (Volume 5) 1st Edition, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1st edition.
[35]. Tesla, N. (2008). The Strange Life of Nikola Tesla, BN Publishing., ISBN-10 : 956310044.
[36]. خامنه‌ای، سید محمد، (1380)، سیر حکمت در ایران و جهان. مؤسسه بنیاد حکمت اسلامی صدرا.