تاریخچه واکسن‌سازی در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

انستیتو پاستورایران، تهران

چکیده

واکسن‌سازی در ایران پیشینه‌ای دور و دراز دارد و سابقه‌اش به بیش از 101 سال پیش برمی‌گردد. در تمام این سال‌ها همه ما با واکسن‌های ساخت ایران در مقابل بیماری‌های سل، هپاتیتB، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، سرخک، سرخجه و اوریون واکسینه شدیم .حدود یک قرن از واکسن‌سازی ایران می‌گذرد و ایران رتبه ۱۰ جهانی در ساخت واکسن را دارد. ایران علاوه‌بر تولید واکسن‌های مورد نیاز برای انجام واکسینه شدن جمعیت کودکان و بزرگسالان، توانسته است همین واکسن‌ها را به کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی کشورهای اروپایی صادر کند. در زمینه تولید واکسن‌های دامی ۹۷ درصد خودکفا شده‌ایم ولی در بخش واکسن طیور ۷۰ درصد واردات داریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History of Vaccine Production in Iran

نویسنده [English]

  • Azim Akbarzadeh-Khiavi
Pasteur Institute of Iran, Tehran
چکیده [English]

Vaccine production in Iran has a long history and its history dates back to more than 101 years ago. All these years, we have all been vaccinated with vaccines made in Iran against tuberculosis, hepatitis B, polio, diphtheria, pertussis, tetanus, measles, rubella and mumps. About a century has passed since the production of vaccines in Iran, which is ranked 10th worldwide in the production of vaccines. In addition to producing the vaccines needed to vaccinate children and adults, Iran has been able to export the same vaccines to Asian, African and some European countries. We are 97% self-sufficient in the production of livestock vaccines, but we import 70% in the field of poultry vaccines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human and Animal Vaccines
  • A Century of Research and Activity
  • Vaccination
  • Pasteur Institute of Iran
  • Razi Vaccine and Serum Research Institute
  • Iran
[1]. Maslehat, S., & Doroud, D. (2019). Pasteur Institute of Iran; a Leading Institute in the Production and Development of Vaccines in Iran. Vaccine Research, 6(1), 33-42.
[2]. Hossein Azizi, M., Bahadori, M., & Raees-Jalali, G. A. (2012). A Historical Profile of Diphtheria in Iran during the 19th and 20th Centuries. Archives of Iranian Medicine (AIM), 15(3), 181-186.
[3]. Dejman, M., Habibi, E., Eftekhari, M. B., Falahat, K., & Malekafzali, H. (2014). Pasteur Institute of Iran-an evaluation model. Iranian biomedical journal, 18(3), 189-195.
[4]. Mostafavi, E., & Keypour, M. (2017). History of plague research center of Pasteur Institute of Iran (1952-2016). Journal of Research on History of Medicine, 6(3), 140-158.
[۵]. مصطفوی احسان، طاهری مرضیه، (۱۳۹۸) معرفی واقفین انستیتو پاستور ایران و نقش سنت وقف در شکل‌گیری و اعتلای آن. اخلاق و تاریخ پزشکی، ۱۲ (۱) :۲۸۷-۲۹۶
 
6-ادامه تحقیقات آزمایشگاهی پروفسور بالتازار در اکنلو (http://www.farsnews.com/13961115000831)
[7]. Azizi, M. H., Nayernouri, T. (2008). The Establishment and the First Four Decades of the Activities of the Pasteur Institute of Iran, Arch Iranian Med 2008; 11 (4): 477–481.
[8]. Enayatrad, M., & Mostafavi, E. (2017). Pasteur Institute of Iran: History and Services. Journal of Research on History of Medicine, 6(4), 210-226.
[9]. Fazeli, M., Fayaz, A., Bashar, R. (2019). One-Hundred-Year Efforts by the Pasteur Institute of Iran as a Part of the Rabies Infectious Control Puzzle in the World. Novelty in Biomedicine, 7(3), 165-179.
[10]. Moradi-Lakeh, M., Esteghamati, A. (2013). National Immunization Program in Iran: whys and why nots. Human vaccines & immunotherapeutics, 9(1), 112-114.
[11]. Marandi, V., Tabatabaeian, S. H., Jafari, P., Azarnoosh, M. (2017). Vaccine production industry in Iran and the necessity for policy coherence. Vaccine Research, 4(3), 85-86.
[12]. Fallah, F., Abdolghafoorian, H. (2015). The history of tuberculosis and bacillus Calmette–Guérin vaccine in Iran. Archives of Pediatric Infectious Diseases, 3(1 TB), e20766.1-5.
[13]. Azizi, M. H. (2010). A Brief History of Smallpox Eradication in Iran, Arch Iran Med, 13 (1): 69–73.
[14]. WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage (2021),1-22. (https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/moz.pdf)
[۱۵]. وبگاه رسمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی (https://www.rvsri.ac.ir/portal/)
[16]. Ranjbar, M. M., Ebrahimi, M. M., Shahsavandi, S., Farhadi, T., Mirjalili, A., Tebianian, M., & Motedayen, M. H. (2019). Novel applications of immuno-bioinformatics in vaccine and bio-product developments at research institutes. Archives of Razi Institute, 74(3), 219-233.
[17]. Ghazizade Hashemi, S. A., Bayyenat, S., Purbafrani, A., Taghizade Moghaddam, H., & Saeidi, M. (2014). Comparison of Immunization in Iran and Turkey between Years 1980-2013. International Journal of Pediatrics, 2(3.3), 75-83.
[18]. Tadayon, K., Mostafavi, E., Hajizadeh, A., Ghaderi, R., & Parham, P. (2019). A very French connection, a brief discourse in commemoration of life and services of the late Louis Pierre Joseph Delpy on his 120th birthday anniversary. In Veterinary Research Forum, 10 (4) 271-275
[19]. Hosseini-Chegeni, A., & Mostafavi, E. (2019). Louis-Pierre Delpy: A French Scholar and Former Director of the Razi Institute of Iran (1931-1951). Archives of Iranian medicine, 22(11), 675-679.
[20]. Meshkini, A. H., Kebriaeezadeh, A., Dinarvand, R., Nikfar, S., Habibzadeh, M., & Vazirian, I. (2012). Assessment of the vaccine industry in Iran in context of accession to WTO: a survey study. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 20(1), 1-7.
 
[21]. Sazmand, A., Bahari, A., Papi, S., Otranto, D. (2020). Parasitic diseases of equids in Iran (1931–2020): a literature review. Parasites & vectors, 13(1), 1-19.
[22]. Heldens, J. G. M., Patel, J. R., Chanter, N., Ten Thij, G. J., Gravendijck, M., Schijns, V. E. J. C., ... Schetters, T. P. (2008). Veterinary vaccine development from an industrial perspective. The Veterinary Journal, 178(1), 7-20.