دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی

نوع مقاله : سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطاق فکر دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی تشکیل شده است. مفهوم دیپلماسی روابط دوستانه بین کشورها است. دیپلماسی علمی، استفاده از همکاری‌های علمی بین کشورها برای رسیدگی به مشکلات مشترک و ایجاد مشارکت‌های سازنده بین­المللی برمبنای خرد، علم، نوآوری، فناوری برای مقابله با معضلات ملی و جهانی مانند تغییرات آب و هوا یا بیماری‌های همه‌گیر جهانی اختصاص دارد. لذا دیپلمات‌ها که راهکارهای برقراری روابط سیاسی بین کشورها را می‌دانند و دانشگران که با ریشه مشکلات علمی و فنی و اجتماعی آشنایی دارند شایسته است که با هم پیوند داشته باشند و از همدیگر بیاموزند تا زمینه را برای دیپلماسی علمی بهینه فراهم سازند. دیپلماسی علمی هنوز فاقد یک مسیر آموزشی رسمی است، لذا هم‌اکنون می‌باید فرصت را مغتنم شمرد و زمینه را برای همکاری‌های علمی و مهارتی بین­الملل برنامه‌ریزی نمود تا جوامع از دانش و مهارت‌های همدیگر بهره­مند شوند.
مرجعیت علمی به مفهوم سلطنت علمی است بدین معنی که دسترسی و استفاده بهینه از شبکه جهانی دانش است. کسی و یا کشوری می‌تواند علم را بهتر استفاده نماید که خود تولید کننده علم باشد. قدم اول کشورهای پیشرو در علم، گسترش مرزهای دانش است؛ سپس برحسب قابلیت علمی می‌توانند از شبکه جهانی دانش استفاده نمایند. به تعبیری اسطرلاب مرجعیت علمی، رصدخانه علمی است که جهان را دیده‌بانی می‌نماید. هرچه قابلیت بیشتر داشته باشد در عمق جهان بیشتر و بهتر غواصی انفس و افاق نموده و گوهر­های اصیل کشف می‌نماید. اساس مرجعیت علمی توانایی کشف‌های بزرگ و بکر است که نظریه‌های آن را منتشر می‌کند. کشف و نشر گوهر اصلی دانش است. اگر سلطنت علمی حاصل شود سایر امور کشور داری تسهیل و رفاه مردم تأمین خواهد شد، توانا بود هرکه دانا بود.
ارتباط دیپلماسی علمی با مرجعیت علمی دو طرفه است هر­کدام می‌تواند تقویت‌کننده و ترقی‌دهنده همدیگر باشند. البته شایان ذکر است  که بی‌مایه فطیر است. این حرفها زده و یا نوشته می‌شود تا دولتمردان و بزرگان ملت از این مسیر آگاهی یابند و دست به عمل نیکو بزنند و توسعه علمی را پشتیبانی و زمان را تصرف نمایند و سرعت بخشیدن در این موضوع بهترین کار خیر است. 
                                                                                                               
                                                                                                                                            علی ­اکبر موسوی­ موحدی
                                                                                                                                                            سردبیر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Diplomacy and Scientific Authority

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the Ministry of Science, Research and Technology, a think tank of diplomacy in science and scientific authority has been established.
The concept of diplomacy refers to policies dealing with friendly relations between countries. Scientific diplomacy in the same context, is the use of scientific cooperation between countries to address common problems and build constructive international partnerships based on wisdom, science, innovation, and technology. They are aimed to address national and global problems such as climate change, global epidemics and diseases. Therefore, diplomats who have the knowledge to establish political relations between countries, scientists who deal with the roots of scientific, technical and social problems, should be connected to learn from each other in order to provide the basis for optimal scientific diplomacy. Scientific diplomacy still lacks a formal educational pathway, so now is the time to seize the opportunity and plan the ground for international scientific and technical cooperation, so that communities can benefit from each other's knowledge and skills.
Scientific authority implies scientific sultanate requiring optimal access and the use of the global network of knowledge. A person or a country can make better use of science if it is actively engaged in scientific contribution itself. The first step to be taken by leading countries in science, is to expand the frontiers of knowledge, they can then use the global network of science and knowledge to the extent of their scientific capability. In a sense, the role of scientific authority is to act as a scientific monitoring that watches the depth of the world. The more is its capability in doing so, more and deeper it will dive into the depths of the world to discover its original gems. The basis of scientific authority is the ability to make great and pristine discoveries and to disseminate underlying theories connected with such discoveries. Discovery, publications and dissemination are the essence of knowledge. If a scientific sultanate is achieved, it will facilitate other state functions and administration of the country leading to overall welfare for the people in the country.
The relationship between scientific diplomacy and scientific authority is two-sided. Each can be source of strength and reinforcement of the other. We bring these statements here to let state and national governing authorities and decision makers to be informed of the alternatives discussed here and hopefully to take necessary actions that would be highly beneficial to our society. This is by supporting the development of science whereby supporting such actions and expediting their implementation, high benefits to the country can be realized.
 
                                                                                                                                                          Ali A. Moosavi-Movahedi
                                                                                                                                                                  Editor-in-Chief
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Diplomacy
  • Scientific Authority
  • scientific sultanate
[1].  
[2].
[3].  
[4].  
[5].