ساعت زیستی بدن: رونمایی از ریتم‌های حیات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ساعت زیستی سلول، یک مکانیسم اساسی و پیچیده ذاتی در همه موجودات زنده است که مجموعه‌ای از فرآیندهای فیزیولوژیکی و رفتاری را با دقت قابل توجهی اداره می‌کند. اساس مولکولی ساعت زیستی سلولی حول فعل و انفعال پیچیده بین ژن‌های هسته ساعت و محصولات پروتئینی آنها می‌چرخد و حلقه‌های بازخورد رونویسی-ترجمه‌ای را تشکیل می‌دهد که ریتم‌های تقریباً 24 ساعته ایجاد می‌کند. این مقاله به بررسی هماهنگی ساعت‌های سلولی با نشانه‌های محیطی، از جمله نور می‌پردازد، و اینکه چگونه این سیگنال‌های خارجی ریتم‌های داخلی را برای همسویی با چرخه شبانه روزی همگام می‌کنند. تأکید ویژه‌ای بر نقش هسته سوپراکیاسماتیک (SCN) در مغز پستانداران شده است که به عنوان ضربان ساز اصلی برای همگام سازی ساعت‌های محیطی در سراسر بدن عمل می‌کند. علاوه بر این، تأثیر عمیق اختلال شبانه روزی بر سلامت انسان را بررسی می‌شود و دخالت آن را در اختلالات مختلف، از بیماری‌های متابولیک گرفته تا اختلالات خلقی، نشان داده شده است. این مقاله تلاش‌های تحقیقاتی فعلی را با هدف کشف مکانیسم‌های زیربنایی ساعت زیستی سلولی برجسته می‌کند. درک عملکرد پیچیده این زمان‌سنج داخلی پتانسیل قابل توجهی برای توسعه رویکردهای کرونوتراپی و بهینه‌سازی راهبردی درمانی برای اختلالات مختلف دارد. در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت تنظیم دقیق و بهینه ساعت زیستی بدن و ریتم شبانه‌روزی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The biological clock: unveiling the rhythms of life

نویسندگان [English]

  • Mitra Pirhaghi
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The cellular circadian clock is a fundamental and intricate intrinsic mechanism present in all living organisms, governing a diverse set of physiological and behavioral processes with notable precision. At the molecular level, the cellular circadian clock revolves around complex interactions between core clock genes and their protein products, forming transcription-translation feedback loops that generate approximately 24-hour rhythms. This article delves into the coordination of cellular clocks with environmental cues, including light, and explores how these external signals synchronize internal rhythms with the daily circadian rhythm. Special emphasis is placed on the role of the suprachiasmatic nucleus (SCN) in mammalian brains, acting as the central pacemaker to synchronize environmental clocks throughout the body. Furthermore, the profound impact of circadian disruptions on human health is examined, with its involvement demonstrated in various disorders, ranging from metabolic diseases to mood disorders. This article highlights current research endeavors aimed at unraveling the underlying mechanisms of the cellular circadian clock. Understanding the intricate functioning of this internal timekeeper holds considerable potential for the development of chrono-therapeutic approaches and the optimization of therapeutic strategies for diverse disorders. Finally, we propose potential solutions for precise and optimal regulation of the body's cellular circadian clock and daily rhythm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological clock
  • circadian rhythm
  • suprachiasmatic nucleus
  • chronotherapy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 مرداد 1402