کلیدواژه‌ها = تکرارپذیری
اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 77-84

سعید شفیعی ثابت؛ آناهیتا علیزاده؛ مریم کیانی


تکرارپذیری یافته­ های علمی

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 21-28

راحله شاکری


بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم

دوره 07، شماره 1، دی 1395، صفحه 21-27

علی اکبر صبوری؛ زهرا ذوالمجد حقیقی؛ عطیه قاسمی؛ عاطفه پورسلیمان؛ ارسلان آقایی