کلیدواژه‌ها = تغذیه
سبک زندگی علمی و شادی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 104-116

مونا نورآذران؛ رضا یوسفی؛ مهدی ضرابی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


فودومیک: نگرشی جدید در تأثیر تغذیه بر سلامتی سیستم‌های زیستی

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 48-52

علی مسعودی نژاد؛ فائزه متقی طلب؛ علی اکبر موسوی موحدی


تغییرات اپیژنتیک و سبک زندگی

دوره 08، شماره 1، دی 1396، صفحه 30-39

علی محمد بنائی مقدم


متابولیسم گیاهخواران

دوره 07، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 100-106

مریم سلامی؛ مینا حاجی زاده