تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

امروزه اختلاط در فراورده‌های گوشتی بالأخص محصولات چرخ شده و فراوری‌شده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات برخی واحدهای تولیدی در بخش صنایع غذایی بشمار می‌رود. مشخص شدن آزمون تعیین گونه گوشت به سبب اطمینان برای مصرف‌کنندگان و همچنین کارخانه‌هایی که در تهیه محصولات خود از منابع پروتئین دامی بهره می‌برند بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در دهه اخیر روش‌های نوین زیست‌فناوری امکان کنترل سلامتی و جلوگیری از تقلبات تولیدکنندگان مواد غذایی را فراهم نموده است و به‌نوعی کنترل کیفیت و حمایت از سلامتی مصرف‌کنندگان را نوید می‌دهد. از میان روش‌های نوین زیستی که جهت تشخیص نوع گوشت مصرفی استفاده می‌گردد، روش‌های ژنتیکی از صحت و دقت بالایی برخوردار است، زیرا علاوه بر سریع و دقیق بودن این امکان را می‌دهد که محتوای گوشت‌های مخلوط فراوری‌شده نظیر همبرگر، سوسیس، کالباس، کباب و... نیز شناسایی گردند. یکی از روش‌های پیشنهادی در این طرح تعیین نوع گوشت با استفاده از ژن سیتوکروم b میتوکندری و با استفاده از روش PCR می‌باشد. در این روش می‌توان پس از استخراج DNA از بافت گوشتی مورد مطالعه، با استفاده از پرایمر­های طراحی‌شده برای ژن سیتوکروم  b، واکنش PCR جهت تکثیر ژن مورد نظر انجام می‌گیرد، از این روش می‌توان به  محتوای گوشت‌های مخلوط پی برد. این روش به علت سرعت، سادگی، حساسیت و اختصاصی بودن، پتانسیل بالایی برای تشخیص نوع گوشت دارد و همچنین محدودیتی در استفاده از گوشت‌های فناوری شده هم ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DNA primer method for detecting fraud in meat products

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 1
  • Shohreh Ariaeenejad 2
  • kaveh Kavousi 1
  • Leila Fotuhi 1
1 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Today, mixing in meat products, especially processed products, is considered as one of the most important problems of some production units in the food industry. It is very important to determine the test for determining the meat type due to the confidence of consumers and also the factories that use animal protein sources in their products. In recent decades, new biotechnology methods have allowed for health control and prevention of fraud by food producers, and in some cases it encourages quality control and consumer health. Among the new biological methods used to identify the type of meat used, the genetic methods are highly accurate as well as to being quick, it allows the content of processed meats such as hamburgers, sausages, salami, kebab, and so on. One of the proposed methods in this project is to determine the type of meat using the mitochondrial cytochrome b gene using the PCR method. In this method, after extraction of DNA from the broiler tissue studied, using the primers designed for cytochrome b gene, the PCR reaction is performed to amplify the desired gene, this way it is possible to understand the content of mixed meat. Due to the speed, simplicity, sensitivity and specificity of this method, it has a high potential for detecting meat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymerase Chain Reaction (PCR)
  • Cytochrome B
  • Mitochondrion Sequences
  • Detection of Mixed Meat
  • DNA
  • Fraud Detection
[1]. Bottero MT, Dalmasso A (2011) Animal species identification in food products: evolution of biomolecular methods. The Veterinary Journal 190: 34-38.
[2]. Mafra I, Roxo A, Ferreira IM, Oliveira MBP (2007) A duplex polymerase chain reaction for the quantitative detection of cows’ milk in goats’ milk cheese. International Dairy Journal 17: 1132-1138.
[3].رقیه ستاری، الناز حسینی، لیلا فتوحی، شهره آریائی نژاد، علی خطیبی، علی اکبر موسوی موحدی (1394) " تأثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت و مقایسه با سایر کشتارها ". نشریه نشاء علم، سال پنجم، شماره دوم. ص 39-35
[4]. Ilhak OI, Arslan A (2007) Identification of meat species by polymerase chain reaction (PCR) technique. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 31: 159-163.
[5]. Saez R, Sanz Y, Toldra F (2004) PCR-based fingerprinting techniques for rapid detection of animal species in meat products. Meat Science 66: 659-665.
[6]. Man YC, Aida A, Raha A, Son R (2007) Identification of pork derivatives in food products by species-specific polymerase chain reaction (PCR) for halal verification. Food Control 18: 885-889.
[7]. Kitpipit T, Sittichan K, Thanakiatkrai P (2014) Direct-multiplex PCR assay for meat species identification in food products. Food Chemistry 163: 77-82.
[8]. Calvo J, Zaragoza P, Osta R (2001) A quick and more sensitive method to identify pork in processed and unprocessed food by PCR amplification of a new specific DNA fragment. Journal of Animal Science 79: 2108-2112.
[9]. Mane B, Mendiratta S, Tiwari A, Bhilegaokar K (2012) Detection of adulteration of meat and meat products with buffalo meat employing polymerase chain reaction assay. Food Analytical Methods 5: 296-300.
[10]. Girish P, Anjaneyulu A, Viswas K, Anand M, Rajkumar N, et al. (2004) Sequence analysis of mitochondrial 12S rRNA gene can identify meat species. Meat Science 66: 551-556.
[11]. Kesmen Z, Sahin F, Yetim H (2007) PCR assay for the identification of animal species in cooked sausages. Meat science 77: 649-653.
[12]. Mane B, Mendiratta S, Tiwari A (2012) Beef specific polymerase chain reaction assay for authentication of meat and meat products. Food Control 28: 246-249.
[13]. Arslan A, Ilhak OI, Calicioglu M (2006) Effect of method of cooking on identification of heat processed beef using polymerase chain reaction (PCR) technique. Meat Science 72: 326-330.
[14]. Chikuni K (1994) Sequencing of mitochondrial cytochrome b genes for the identification of meat species. Animal science and Technology 65: 571-579.
[15]. Matsunaga T, Chikuni K, Tanabe R, Muroya S, Shibata K (1999) A quick and simple method for the identification of meat species and meat products by PCR assay. Meat science 51: 143-148.
[16]. Unseld M, Beyermann B, Brandt P, Hiesel R (1995) Identification of the species origin of highly processed meat products by mitochondrial DNA sequences. Genome Research 4: 241-243.
[17]. Jaini SY, Brahmbhatt MN, Rank DN, Joshi CG, Solanki JV (2007) Use of cytochrome b gene variability in detecting meat species by multiplex PCR assay. Indian Journal of Animal Sciences 77(9): 880-881.