تحلیل عوامل موثر بر نقش اعتماد عمومی به علم: مطالعه موردی دوره آغازین همه‌گیری کووید ـ 19 در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ارتباطات علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

با توجه به اهمیت اعتماد عمومی به نهاد علم در سیاست­گذاری عمومی و علمی پژوهش حاضر با مطالعه درک مردم استان­های تهران و البرز در طول مخاطره کوویدـ19 درصدد است تا عوامل اثرگذار بر اعتماد عمومی به علم را بشناسد و دلالت­ های سیاست­گذارانه آن را مشخص کند. برای این منظور از پرسشنامه استاندارد ECOM با توزیع آنلاین در بازه زمانی سه ماهه اردیبهشت 1399 استفاده کرده است. یافته­ها نشان می­دهند که دانش مردم درباره نشانه­ ها و علایم بیماری کوویدـ19 در سطح مناسبی بوده ولی درک مناسبی از ماهیت علم وجود ندارد. اعتماد مردم به متخصصان بیشتر از سایر سازمان­هاست. مردم موافقند که پژوهش­های علمی زمان­بر هستند و ماحصل آنها موجب رفع مخاطرات می­شود. تعداد 41% تعریف درستی از چیستی علم دارند و مابقی آن را معادل فناوری و اطلاعات در نظر می­گیرند. تعداد 66 درصد به علم اعتماد دارند یعنی باور دارند که دانشمندان صلاحیت لازم برای ارائه دعاوی صادقانه را دارند. آنها توضیحات متخصصان را کافی­تر، قابل­فهم­تر، کم­تناقض­تر و قابل اعتمادتر از سایر نهادها می­دانند. این پژوهش نتیجه می­گیرد که تولید محتوا توسط متخصصان به‌صورت فردی یا در همکاری با رسانه­ ها می­تواند اعتماد مخاطبان به علم را جلب کرده و آگاهی و درک مخاطبان را علاوه‌بر همه‌گیری درباره کلیت علم ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Public Trust in Science: Case Study of the Covid-19 Pandemic in Iran

نویسنده [English]

  • S. Zahra Ojagh
Department of Communication of Science and Technology, Faculty of Cultural Studies and Communication, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Considering the importance of public trust in public and science policy making, this paper wants to study the influencing factors on public trust in science in two provinces of Tehran and Alborz during the risk of Covid -19 pandemic, and to determine its policy-making implications. For this, it uses Standard questionnaire of ECOM which distributed online in a period of one month between 20 April to 20 May 2020. Findings shows that the public knowledge on signs and symptoms of Covid-19 disease is appropriate. However, the public understanding of science is inadequate. Also, public trust in scientific experts is more than government, social media and television. This study concludes that science experts may gain the public trust by content production individually or in cooperation with the media. By this, it is possible to increase public awareness and public understanding of science not only about the risk of covid-19 pandemic but also about other risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid – 19 Pandemic
  • Public Understanding of Science
  • Trust in science
  • Effective communication
  • Media
[1].Hendriks, F., Kienhues, D., Bromme.R. (2016). Trust in Science and the Science of Trust. In: Trust and Communication in a Digitized World. PP. 143-159.
[2].Resnik, D.B. (2011), Scientific Research and the Public Trust, Science and Engineering Ethics 17: 399-409,
[3].Beck, U) (2006)  Living in the world risk society, Economy and Society, 35 (3): 329-345.
[4].Siegrist, M., & Zingg, A. (2014). “The role of public trust during pandemics: Implications for crisis communication”, European Psychologist, 19,1, 23-32.
[5].Tang, C. S. K. & Wong, C, (2003). “An outbreak of the severe acute respiratory syndrome: predictors of health behaviors and effect of community prevention measures in Hong Kong, China”, American journal of public health, 93,11, 1887-1888.
[6]. Vinck,P., Pham,P.H., Bindu, K.K., Bedford, J., Nilles,E. (2019), Institutional trust and misinformation in the response to the 2018-19 Ebola outbreak in North Kivu, DR Congo: a population-based survey, The Lancet Infectious Diseases, 19 (5):529-536.
[7].Rubin, G James, Amlôt, Richard, Page, Lisa A, & Wessely, Simon (2009). “Public perceptions, anxiety, and behaviour change in relation to the swine flu outbreak: Cross sectional telephone survey”, British Medical Journal, 339, b2651.
[8].Prati, G., Pietrantoni, L., & Zani, B. (2011). “Compliance with recommendations for pandemic influenza H1N1 2009: The role of trust and personal beliefs”, Health Education Research, 26,5, 761-769.
[9].Oksanen, A., Kaakinen, M., Latikka, Rita, S., Lina, S., & Koivula, A.(2020). “Regulation and trust: 3-month follow-up study on COVID-19 mortality in 25 European countries”, JMIR Public Health and Surveillance, 6,2, e19218.
[10].Falcone Rino, Colì Elisa, Felletti Silvia, Sapienza Alessandro, Castelfranchi Cristiano and Paglieri Fabio (2020). “All We Need Is Trust: How the COVID-19 Outbreak Reconfigured Trust in Italian Public Institutions”, Frontiers in Psychology. 11,561747, 1-17.
[11].Plohl, N., Musil, B.(2021). “Modeling compliance with COVID-19 prevention guidelines:  the critical role  of  trust  in  science”, Psychology, Health and Medicine, 26, 1, 1-11.
[12].Rothmund, T., Farkhari, F., Azevedo, F., Ziemer, C.T. (2020). “Scientific Trust, Risk Assessment, and Conspiracy Beliefs about COVID-19- Four Patterns of Consensus and Disagreement between Scientific Experts and the German Public”,
[13]. عسگری، ح. ا.، شرافت، س. (1392)، "تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی در جوامع روستایی ـ مطالعه موردی: دهستان هجدان دشت، شهرستان مهران"، پژوهش های روستایی، 4 (4): 851-879.
[14]. مولایی، ج. و همکاران (1395)، "بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: دئانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر آبدانان)"، فصلنامه توسعه اجتماعی، 10 (4): 105-122.
[15]. سوری، ع. (1394)، "بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 20: 107-129.1
[16]. دهقان، م.، رحمانی فیروزجاه، ع.، و عباسی اسفجیر، ع. ا. (1398)، "رابطه ادراک فساد و اعتماد اجتماعی در بین شهروندان (مطالعه درباره شهرهای آمل، ساری و چالوس استان مازندران)"، مسایل اجتماعی ایران، 10 (2): 131-156.
[17].Huber, B., Barnidge, M.,Gil de Zuniga, H., & Liu, J. (2019), Fostering public trust in science: The role of social media, Public Understanding of Science, 28 (7): 759-777.
[18].Irzik, G., & Kurtulmus, F.(2018), What is Epistemic Public Trust in Science? British Journal for the Philosophy of Science, DOI: 10.1093/bjps/axy007
[19]Achterberg, P., de Koster, W., & van der Waal, J. (2017) A science confidence gap: Education, trust in scientific methods, and trust in scientific institutions in the United States, 2014. Public Understanding of Science ,26: 704–720. DOI: 10.1177/0963662515617367
[20]. Miller J.D. (2004) Public understanding of, and attitudes toward, scientific research: What we know and what we need to know, Public Understanding of Science, 13(3): 273–294
[21].Inouye, J. (2014), Risk Perception: Theories, Strategies, and Next Steps. Campbell Institute National Safety Council: Itasca, IL, USA.
[23].Singh, A., & Masuku, M. (2014). “Sampling techniques and determination of sample size in applied statistics research: An Overview”, International Journal of Economics, Commerce and Management, 2 ,11, 1-22. 
[24].Israel, G.D. (1992), Determining Sample Size, University of Florida Cooperative Extension Service, IFAS Extension.
[25]. اجاق، س. ز. (1398)، "بازتعریف نقش و جایگاه روزنامه نگاری علم در ایران"، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 20،45، 103-126.