دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

منصوره مظاهری؛ آسیه حسینی؛ معصومه محمودی میمند


سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

زهرا دوست زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی


شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

احمد امیری


سلامت دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

رقیه ستاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس و ارائه رهیافت‌های حقوق و مقررات برای گذر از چالش‌های موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

حسن یگانه؛ فاطمه فامیل سعیدیان


مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

محمدحسین رونقی


کتابخانه دوستدار معلول با نگاهی بر بیماران اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

نیلوفر دلیری


تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

یحیی سفیدبخت؛ نگین صفائی حشکوائی؛ فاطمه بیانی؛ ساره ارجمند؛ نرگس پرنیائی


نوآوری‌های برخاسته از جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

سعید رضا عاملی


اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

سعید شفیعی ثابت؛ آناهیتا علیزاده؛ مریم کیانی


مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

هادی صفری؛ سپهر قاضی‌نوری


مروری بر جایگاه علم سنجی در مطالعه عملکرد نشریات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

سیده معصومه احمدی؛ جواد سلیمانپور؛ عباس پور حسین گیلاکجانی