کلیدواژه‌ها = علوم پایه
تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 60-69

یحیی سفیدبخت؛ نگین صفائی حشکوائی؛ فاطمه بیانی؛ ساره ارجمند؛ نرگس پرنیائی


علوم پایه و علوم بنیادی: سرچشمه‌های فناوری

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی