کلیدواژه‌ها = جایزه نوبل
کشف سازوکارهای هموستاز قند خون: سرگذشت گرتی و کارل کوری

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 117-123

عسل ربیعی؛ مهران حبیبی‌رضایی


شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 70-76

احمد امیری؛ صدیقه عابدان زاده؛ باقر دوائیل؛ سید محسن اصغری؛ احمد شعبانی؛ علی اکبر موسوی موحدی


جوایز علمی نوبل سال 2015

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 140-144

سهند سراجیان


جوایز نوبل در دیابت

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 144-151

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ علی اکبر موسوی موحدی


جایزه های علمی

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 150-156

عاطفه پورسلیمان


یک سده جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 157-170

فاطمه نوروزنژاد؛ مسعود شبانی


برگزیدگان نوبل شیمی از آغاز تا امروز

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 40-52

مسعود شبانی دومولا؛ فاطمه نوروزنژاد