تعداد مقالات: 253

127. میزان نشر گازهای گلخانه ایران در سال 1389

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 55-59

امین مرادی؛ مدیا امینیان


128. تنوع زیستی، امنیت غذایی و سلامت

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 55-61

منصوره مظاهری؛ معصومه محمودی میمند


129. اساس بیوشیمیایی فوائد روزه

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 56-61

جمشید داودی؛ آزاده سرفلاح


130. اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی

دوره 08، شماره 1، دی 1396، صفحه 56-64

مهدی ابراهیمی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


131. ماسه نفت

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 57-61

لیلا فتوحی


132. تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 58-64

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ فائزه موسوی موحدی؛ علی اکبر موسوی موحدی


133. نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 58-64

محمد حسن وحیدنیا؛ مریم شفیعی؛ سید کاظم علوی پناه


134. تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله کشور

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 58-64

محمد علی زلفی گل؛ مهدی بیات؛ صادق صالح زاده


135. ایمنی‌شناسی عصبی-روانی- غدد درون‌ریز، راهکاری جهت مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 59-68

یحیی سفیدبخت؛ شکوه رضائی؛ مائده سلطانی؛ نرگس توانا


136. هشدارهاى کبد

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 59-69

سیروس قبادى


137. ذره‌ای به نام هیگز

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 60-67

یاسمن فرزان


138. چشم اندازى به ایریدالوژى

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 61-62

زهرا ممتازیان


139. درمان با سیب

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 62-66

علی اکبر موسوی موحدی؛ پروانه مقامی


140. عینک گوگل

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 62-64

وحید شیخ حسنی


141. استفاده از علم زیست الگو در منسوجات

دوره 07، شماره 1، دی 1395، صفحه 62-70

نعیمه انزابی


142. مدیریت پرندگان در خاک­چال­های شهری

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 62-66

منصوره ملکیان


144. ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران: ترویج علم

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 64-70

محمد مهدی شیخ جباری؛ سیده زهرا اجاق


145. زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 65-70

علی مسعودی نژاد؛ مژگان ترکمان مومنی؛ احسان زنگنه


146. چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 65-70

علی نصیری اقدم؛ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


147. چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 65-76

حمیدرضا آراسته؛ توران اسفندیاری


148. شبکه و خوشه های فناوری

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 65-69

حجت اله مرادی پور؛ معصومه داستانی


150. ده کشف برتر علمى سال 2009

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 66-71

محسن قاسمى على آباد