دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کشف سازوکارهای هموستاز قند خون: سرگذشت گرتی و کارل کوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

مهران حبیبی‌رضایی؛ عسل ربیعی


تحلیل عوامل موثر بر نقش اعتماد عمومی به علم: مطالعه موردی دوره آغازین همه‌گیری کووید ـ 19 در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

سیده زهرا اجاق


اخلاق آب و حقوق طبیعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

سید موسی حسینی


کاربردهای چت جی پی تی در تحقیقات علمی و ملاحظات اخلاقی استفاده از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

حسام منتظری؛ احمدرضا غفاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


ساعت زیستی بدن: رونمایی از ریتم‌های حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

میترا پیرحقی؛ علی اکبر موسوی موحدی


تغییر معادن به باغ موزه معدنی با هدف گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

قربان وهاب زاده کبریا