دوره و شماره: دوره 08، شماره 1 - شماره پیاپی 15، دی 1396، صفحه 1-88 (دی ماه 1396) 
کرم خاکی، کرمپالایی و سایر فناوری ها

صفحه 40-50

مهدی ضرابی؛ سیده نازیلا جعفری فرجام؛ اشرف السادات حاتمیان زارمی


اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی

صفحه 56-64

مهدی ابراهیمی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی