ملاتونین: آنتی‌اکسیدان محصول خواب با کیفیت

دوره 07، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 107-115

علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ مرجان سلیمان پور


معماری سبز در ایران

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 108-112

منصوره ملکیان؛ سمانه پور یزدی


عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان و غذاهای ضد سرطانی

دوره 08، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 111-119

مریم سلامی؛ هانیه تکبیرگو


فرامواد و کاربردهای آن

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 113-118

شکرالله کریمیان


درستی یا نادرستی نقش ویتامین 12B در درمان سرطان

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 114-119

پروانه مقامی؛ مهران حبیبی‌رضایی؛ علی اکبر موسوی موحدی


سواد یک حقیقت است نه فقط مدرک تحصیلی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 114-114

علی اکبر موسوی موحدی


بررسی اسناد علمی ایران در سال 2020

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 115-123

علی اکبر صبوری


نقش قلب در آگاهی و کارکردهای شناختی

دوره 07، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 116-121

غلامحسین ریاضی؛ منیره السادات موسوی


کشف سازوکارهای هموستاز قند خون: سرگذشت گرتی و کارل کوری

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 117-123

عسل ربیعی؛ مهران حبیبی‌رضایی


سامانه های زیستی: الگویی برای شناخت پدیده های هستی

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 119-121

اسد معصومی اصل


پیش بینی زلزله در ایران

دوره 06، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 120-127

مهدی زارع


تأثیر عملکرد کورکومین در جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس‌ها

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 120-129

علی اکبر موسوی موحدی؛ مهدیه رهبان؛ منصوره مظاهری


نگاهی به محصولات غذایی تراریخته

دوره 08، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 120-127

احمدرضا لگزیان


تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی: رقابتی علمی و جدید در سطح جهانی

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 122-127

ناصر پارسا؛ فاطمه قمری؛ علی اکبر موسوی موحدی


پیشنگری اقلیم منطقه‌ای ایران

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 124-129

یوسف ثبوتی؛ امیر نقوی آزاد


زیر ساخت های نوآوری فنآورانه و نحوه مدیریت آن در قالب نظام ملی نوآوری

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 128-133

احمد جعفرنژاد؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


آلاینده های زیست محیطی و مطالعات اپی ژنتیک

دوره 08، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 128-134

یحیی سفیدبخت؛ آریان زمانی دهکردی؛ علی قربانی


کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخا‌نه‌های دانشگاهی

دوره 07، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 129-135

اعظم آقایی میرک آباد؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ الهه السادات آقایی میرک آباد


ویروس کرونای جدید 2019: منشأ و مکانیسم بیماری‌زایی

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 130-137

یحیی سفیدبخت؛ عبدالرحمن قاسملو؛ شکوه رضائی