کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 209-219

مهدی ضرابی؛ نرگس خسروی؛ مهران حبیبی‌رضایی


نگاه جدید به سرو 4000 ساله ابرکوه

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 220-224

سید کاظم علوی پناه


کشف سازوکارهای هموستاز قند خون: سرگذشت گرتی و کارل کوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

مهران حبیبی‌رضایی؛ عسل ربیعی


تحلیل عوامل موثر بر نقش اعتماد عمومی به علم: مطالعه موردی دوره آغازین همه‌گیری کووید ـ 19 در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

سیده زهرا اجاق


اخلاق آب و حقوق طبیعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

سید موسی حسینی


کاربردهای چت جی پی تی در تحقیقات علمی و ملاحظات اخلاقی استفاده از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

حسام منتظری؛ احمدرضا غفاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


ساعت زیستی بدن: رونمایی از ریتم‌های حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

میترا پیرحقی؛ علی اکبر موسوی موحدی


تغییر معادن به باغ موزه معدنی با هدف گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

قربان وهاب زاده کبریا


سبک زندگی علمی و شادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

مونا نورآذران؛ رضا یوسفی؛ Mehdi Zarabi؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


معرفی الگوهای تقلیدی و مکانیسم‌های دفاعی در جانوران: درس‌هایی از طبیعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

سعید شفیعی ثابت؛ آناهیتا علیزاده


تحلیل کارآیی بخش ثبت اختراع نظام مالکیت فکری ایران با رویکرد تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

محمدمهدی اخلاقی؛ محمود صادقی


نگاهی به نقش مدیریت اطلاعات در پیشگیری از الودگی اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

زهرا دوست زاده


تاریخچه جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۲۳ و پیشرفت‌های تغییرات پایه نوکلئوتیدی و توسعه واکسن‌های mRNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

یحیی سفیدبخت؛ شیدا ضرغامی؛ سینا مظفری جوین