مروری بر اثرات مخرب رادیکال های آزاد در ایجاد بیماری های مختلف

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 168-179

آریا باباخانی؛ علیرضا ربیع پور؛ علیرضا هدهدی


مروری بر خواص زیست‌فعال ترکیبات فلوروتانین‌ استخراج شده از جلبک‌های قهوه‌ای دریایی

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 81-87

علیرضا هدهدی؛ آریا باباخانی؛ هانیه رستم زاد


آلاینده‌های نوظهور میکروپلاستیک در اکوسیستم آبی خلیج‌فارس، دریای عمان و خزر

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 180-190

رضا کاظمی درسنکی؛ سکینه علیجانپور


فرآیند های کوانتومی در علوم زیستی

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 88-97

امیر اشراقی؛ سید نصیب الله دوستی مطلق


اهمیت مطالعات رفتارشناسی و زیست صوت آبزیان

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 191-197

مرضیه امینی فرد؛ سعید شفیعی ثابت


منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 98-101

سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


معیار های آرامش در انتخاب مسکن

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 198-203

صائمه هادی زاده


اندازه شناسی چیست و چرا مهم است؟

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 204-212

هدی آل علی


زندگی‌نامه پنج آماردان بزرگ: از پیرسن تا افرون

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 213-221

مهدی شمس؛ زهرا احمدی


سخن نخست : دانش گشاینده مشکلات

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


درس‌های آموزنده از ویروس کرونا-19

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


پیشرفت علم با همکاری

دوره 08، شماره 1، دی 1396، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


علوم پایه و علوم بنیادی: سرچشمه‌های فناوری

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


آینده سلامت دیجیتالی

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


دیدگاه ها درباره نشر یافته های تحقیقاتی در نشریات علمی

دوره 11، شماره 1، دی 1399، صفحه 2-27

احمد شعبانی؛ پیمان صالحی؛ علی اکبر صبوری؛ جواد فیض؛ بابک کریمی؛ علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ محمد رضا واشقانی فراهانی


بررسی اسناد علمی ایران در سال 2017

دوره 08، شماره 1، دی 1396، صفحه 2-13

علی اکبر صبوری


سلامت انسان: توازن با طبیعت و فطرت

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 2-10

علی اکبر موسوی موحدی


بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 2-13

علی اکبر صبوری


سخن سردبیر

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 4-4

علی اکبر موسوی موحدی


سخن سردبیر - تغییرات اقلیم و گرمایش کره زمین

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 4-4

علی اکبر موسوی موحدی


گفتمان دانشمندان با سیاستمداران

دوره 07، شماره 1، دی 1395، صفحه 4-4

علی اکبر موسوی موحدی


عنوان الزامات بالندگی نظام دانش بنیان

دوره 06، شماره 1، دی 1394، صفحه 5-5

علی اکبر موسوی موحدی


ضرورت توسعه دیپلماسی علمی و فنآوری

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 5-5

علی اکبر موسوی موحدی