دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 1-1

علی اکبر موسوی موحدی


خواب و سم زدایی بدن

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 53-53

علی اکبر موسوی موحدی


مهاجرت معکوس استعدادهای درخشان

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 102-102

علی اکبر موسوی موحدی


خلاقیت و اکتشاف

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 54-62

احمد شعبانی


بررسی اسناد علمی ایران در سال 2021

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 103-117

علی اکبر صبوری


تعاملات علمی بین‌المللی، پیشران دیپلماسی علم و فناوری

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 13-20

اسماعیل وزیری؛ علی اکبر صبوری


زیست شناسی کوانتومی

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 63-72

فرید نصیری؛ سید پیمان شریعت پناهی؛ محمد رهنمای؛ علی اکبر موسوی موحدی


جایگاه صنعت تولید دارو در ایران و جهان

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 118-125

احمد شعبانی


آموزش عالی ناب

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 21-27

محسن نظرزاده زارع


نگاهی به نشریه نیچر و جوایز نوبل

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 73-81

نسیم سلیمانی؛ علی اکبر موسوی موحدی


رویکرد علوم شناختی به نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 126-132

محمد اصلاحی؛ مهشاد پورامیدی


آلودگی ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها بر محیط‌زیست

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 82-88

ثمین حقیقی پوده؛ یحیی سفیدبخت؛ حسن کوچک زاده


مروری بر نقش دولت‌ها در توسعه پهن‌باند و ارائه راهبردها

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 133-141

مهدی رعایائی؛ علی هادوی صدر


مدیریت نوآوری، استانداردهای نوآوری و اهمیت آن

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 38-45

منصوره مظاهری؛ ملیحه نازی


نگاهی به مواد بیگانه‌زیست

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 89-96

فتانه فاطمی


توسعه بازار و بازآفرینی دانش و مهارت‏ها در صنایع بومی و خلاق

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 142-149

محسن قرنقلی؛ محمدمهدی ربانی


بیست موردی که کاش وقتی دکتری را شروع کردم، می‌دانستم

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 97-100

منا شهلائی؛ مریم سعیدی فر؛ علی اکبر صبوری


رضایت از زندگی و آزادسازی اکسی توسین (هورمون عصبی شیمیایی )در مغز

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 150-157

سمیه قره قومی؛ علی اکبر موسوی موحدی؛ Thomas Haertle


معرفی پارک-موزه های معدنی با اهدف آموزشی و گردشگری

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 54-62

قربان وهاب زاده کبریا


دیوان شرقی از مولفی غربی یا دیوان غربی از مولفی شرقی

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 101-115

سید کاظم علوی پناه


انواع نمک های دارویی و طبی در ایران

دوره 12، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 159-167

مهدی ضرابی؛ مهدیه بخشی زاده


زالوی طبی: داروخانه زنده

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 63-80

معصومه ملک؛ علی اکبر موسوی موحدی